Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Portālā pieejamo materiālu saraksts tēmas "Ortogrāfija" apguvei.
3. Vārdu dalīšana pārnešanai jaunā rindā Prezentācija paredzēta darbam klasē, apgūstot tēmu "Ortogrāfija" (vārdu dalīšana pārnešanai jaunā rindā). Prezentācijā iekļauti uzskates materiāli, uzdevumi un jautājumi skolēniem.
4. Īso un garo patskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos Prezentācija paredzēta darbam klasē, apgūstot tēmu "Ortogrāfija" (īso un garo patskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos). Prezentācijā iekļauti uzskates materiāli, uzdevumi un jautājumi skolēniem.
5. Līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos Prezentācija paredzēta darbam klasē, apgūstot tēmu "Ortogrāfija" (līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos). Prezentācijā iekļauti uzskates materiāli, uzdevumi un jautājumi skolēniem.
6. Kopā un šķirti rakstāmi dažādu vārdšķiru vārdi Prezentācija paredzēta darbam klasē, apgūstot tēmu "Ortogrāfija" (kopā un šķirti rakstāmi vārdi). Prezentācijā iekļauti uzskates materiāli, uzdevumi un jautājumi skolēniem.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ortogrāfija Vārdu pareizrakstība.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lielo sākumburtu lietošana saliktajos nosaukumos 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Lielo sākumburtu pareizas lietošanas noteikšana saliktajos nosaukumos. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu labojums.
2. Salikto nosaukumu rakstība 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Pareizi uzrakstītu grāmatu nosaukumu noteikšana. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu labojums un visu grāmatu autori.
3. Salikto nosaukumu rakstība 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Pareizi uzrakstītu preses izdevumu nosaukumu noteikšana. Risinājuma soļos dots nepareizā varianta labojums.
4. Saliktie nosaukumi teikumā 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pareiza saliktā nosaukuma noteikšana teikumā.
5. Īpašvārdu rakstība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Lielā sākumburta lietojuma kļūdu noteikšana tekstā. Risinājuma soļos dots kļūdu labojums un pareizi uzrakstīts teksts.
6. Vajadzības izteiksmes pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pareizas vajadzības izteiksmes formas izveidošana un ierakstīšana dotajā teikumā.
7. Patskaņi darbības vārdos 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Kļūdu noteikšana darbības vārdu patskaņu rakstībā (īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes, lokāmā ciešamās kārtas tagadnes divdabja un nenoteiksmes formās). Risinājuma soļos dots kļūdainā teikuma labojums.
8. I deklinācijas lietvārdu rakstība 1. izziņas līmenis vidēja 3p. I deklinācijas lietvārdu rakstība vienskaitļa nominatīva formā.
9. Līdzskaņi īpašības vārdos 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Līdzskaņu k un g rakstība īpašības vārdos.
10. Īpašības vārdu galotnes 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Vīriešu dzimtes īpašības vārdu ar nenoteikto galotni vienskaitļa nominatīva formas rakstība.
11. Līdzskaņi deklinējamos vārdos 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Trūkstošo līdzskaņu ierakstīšana deklinējamos vārdos. Risinājuma soļos dots skaidrojums dubulto līdzskaņu rakstībai deklinējamos vārdos.
12. Līdzskaņu grupu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Pareizi uzrakstītu dažādu vārdšķiru vārdu noteikšana. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu labojums.
13. Nenoteiksmes pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Bezpiedēkļu verbu pareizrakstība.
14. Daļēji lokāmo divdabju pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pareizi uzrakstīta daļēji lokāmā divdabja noteikšana.
15. Divdabju pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Kļūdaini uzrakstītu divdabju pamanīšana teikumā. Risinājuma soļos dots nepareizo divdabju rakstības labojums.
16. Lokāmo ciešamās kārtas pagātnes divdabju pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Lokāmo ciešamās kārtas pagātnes divdabju pareizrakstība. Risinājuma soļos dots skaidrojums šo divdabju pareizrakstībā.
17. Dubulto līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pareizi uzrakstītu dažādu vārdšķiru vārdu noteikšana. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu labojums.
18. Dubulto līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Pareizi uzrakstītu dažādu vārdšķiru vārdu noteikšana. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu labojums.
19. Līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vārdu ierakstīšana teikumā pēc dotā attēla pareizajā formā. Interpunkcijas zināšanu atkārtojums.
20. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kopā un šķirti rakstāmu dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība.
21. Skaitļa vārdu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Pamata skaitļa vārda rakstība ar burtiem (saskaņojot lokāmās skaitļa vārda formas ar lietvārdu).
22. Vietniekvārdu pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Kopā un šķirti rakstāmu vietniekvārdu pareizrakstība.Dubulto līdzskaņu rakstība vietniekvārdos.
23. Īpašības vārdu pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Īpašības vārdu vispārākās pakāpes darināšana un pareizrakstība.
24. Svešvārdu pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pareizi uzrakstītu svešvārdu noteikšana.
25. Svešvārdu pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Trūkstošo burtu ierakstīšana svešvārdos.
26. Dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Vārdu diktāts (pāros, grupās). Vārdšķiru atkārtošana.
27. Paslēptie vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Raksturojumam atbilstošo vārdu atrašana burtu režģī.
28. Paslēptie vārdi 2. izziņas līmenis augsta 2p. Raksturojumam atbilstošo vārdu atrašana vārdu režģī.
29. Ortogrāfijas kļūdu noteikšana tekstā Citi augsta 3p. 2008. gada latviešu valodas un literatūras 2. posma olimpiādes 3.3. uzdevums.
30. Ortogrāfijas kļūdu atrašana tekstā Citi augsta 6p. 2011. gada latviešu valodas un literatūras 2. posma olimpiādes 2.1. uzdevums.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īpašības vārda pareizrakstība (2020) Citi vidēja 2p. Īpašības vārdu pareizrakstības novērtēšana.
2. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi I (2020) Citi vidēja 2p. Kopā un šķirti rakstāmu dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība.
3. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi II (2020) Citi vidēja 4p. Kopā un šķirti rakstāmu dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība.
4. Lietvārdu pareizrakstība (I - III deklinācija) (2020) Citi vidēja 1p. Pareizi uzrakstītu lietvārdu formu noteikšana.
5. Lietvārdu pareizrakstība (VI deklinācija) (2020) Citi vidēja 3p. VI deklinācijas lietvārdu pareizrakstība daudzskaitļa ģenitīva formā.
6. Lietvārdu pareizrakstība (VI deklinācija) (2020) Citi vidēja 5p. VI deklinācijas lietvārdu pareizrakstība vienskaitļa nominatīvā, ģenitīvā un datīvā.
7. Dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība (2018) Citi vidēja 3p. Valodas sistēmas izpratnes uzdevums. Vārdu pareizrakstības novērtējums.
8. Dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība (2017) Citi vidēja 2p. Vārdu pareizrakstības novērtēšana.
9. Dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība (2016) Citi vidēja 1p. Pareizās vārda formas ievietošana teikumā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īpašvārdu rakstība Citi vidēja 1p. Lielā sākumburta lietojuma kļūdu noteikšana tekstā. Risinājuma soļos dots kļūdu labojums un pareizi uzrakstīts teksts.
2. I deklinācijas lietvārdu rakstība Citi vidēja 1p. I deklinācijas lietvārdu rakstība vienskaitļa nominatīva formā.
3. Līdzskaņi īpašības vārdos Citi vidēja 1p. Līdzskaņu k un g rakstība īpašības vārdos.
4. Līdzskaņi deklinējamos vārdos Citi vidēja 2p. Trūkstošo līdzskaņu ierakstīšana deklinējamos vārdos. Risinājuma soļos dots skaidrojums dubulto līdzskaņu rakstībai deklinējamos vārdos.
5. Svešvārdu pareizrakstība Citi vidēja 3p. Trūkstošo burtu ierakstīšana svešvārdos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ortogrāfija 00:00:00 vidēja 7p. Uzdevumu apkopojums tēmā ''Ortogrāfija''.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Salikto nosaukumu rakstība 00:30:00 vidēja 6p. Salikto nosaukumu pareizrakstība. Salikto nosaukumu lietojums teikumā un tekstā: kļūdu saskatīšana un labošana. Salikto nosaukumu iesaistīšana atbilstošas uzbūves teikumos.
2. Patskaņi dažādu vārdšķiru vārdos 00:30:00 vidēja 20p. Patskaņi īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes, lokāmo ciešamās kārtas tagadnes divdabju formās un lietvārdu izskaņās.
3. Līdzskaņi dažādu vārdšķiru vārdos 00:30:00 vidēja 13p. Līdzskaņu raksība I deklinācijas lietvārdu vienskaitļa nominatīvā, vīriešu dzimtes īpašības vārdu ar nenoteikto galotni vienskaitļa nominatīvā, daļēji lokāmo divdabju formās un īpašības vārdos ar pozicionālajām skaņu pārmaiņām. Skaitļa vārdu pareizrakstība.