Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Vispārīgās valodniecības jēdzieni, indoeiropiešu valodu saimes koks, latviešu valodas vēsture, tās kopēji. Latviešu valodas dialekti.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Valodas funkcijas Valodas uzdevumi un nozīme sabiedrībā
2. Indoeiropiešu valodu saime Jēdzieni "valodu saime", "pirmvaloda", "radniecīgas valodas". Indoeiropiešu valodas saimes iedalījums radniecīgo valodu grupās. Radniecīgo valodu piemēri.
3. Latviešu valoda. Ieskats Latviešu valodas runātāju skaits. Latviešu valoda pasaules valodu daudzveidībā. Ieskats latviešu valodas veidošanās procesā.
4. Latviešu rakstības pirmsākumi Latviešu rakstības pirmsākumi: mezglu raksts, īpašuma zīmes, ornamentālais raksts, iespējamais fonogrāfiskais raksts.
5. Latviešu valoda. Dialekti Latviešu valodas dialekti - izplatības areāli, piemēri, būtiskākās pazīmes.
6. Latviešu literārā valoda (16.-19.gs) Latviešu literārās valodas attīstības posms. 16.-19. gadsimts. Veclatviešu rakstu periods: personības, dzīves gadi, darbi, to nozīme latviešu valodas kopšanā un veidošanā.
7. 1856. gads latviešu valodas vēsturē Pirmais laikraksta latviešu tautības redaktors, jaunlatviešu kustība, Jura Alunāna "Dziesmiņas"
8. Jaunlatviešu darbība (ieskats) Jaunlatvieši: K. Valdemārs, J. Alunāns, K. Barons (dzīves gadi, darbošanās jomas, būtiskākais veikums)
9. Latviešu valoda Latvijā un ES Latviešu valoda: valodas statuss Latvijā un Eiropā.
10. Noderīgi Latviešu valodas valsts valodas statusa atjaunošana un nostiprināšana (1988-1999). Latviešu valodas īss raksturojums. Latviešu valodas dialektu raksturojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas funkcijas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Valodas funkciju pārzināšana. Valodas nozīmes apzināšanās.
2. Indoeiropiešu valodu saime 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Indoeiropiešu valodu saime. Teksta un grafiska attēla saistība jaunas informācijas ieguvē.
3. Indoeiropiešu valodu saime 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Indoeiropiešu valodu saime. Teksta un grafiska attēla saistība jaunas informācijas ieguvē.
4. Literārā valoda un dialekts 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Tautasdziesmas literārajā valodā un dialektos (augšzemnieku, lībiskajā, vidus dialektā)
5. Latviešu valodas dialekti 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Latviešu valodas dialekti (tautasdziesmas vidus, lībiskajā, augšzemnieku dialektā).
6. Latviešu valodas dialekti 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Latviešu valodas dialekti (tautasdziesmas vidus, lībiskajā, augšzemnieku dialektā).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Literārā valoda un dialekts Citi vidēja 1p. Tautasdziesmas literārajā valodā un dialektos (augšzemnieku, lībiskajā, vidus dialektā)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vispārīgā valodniecība 00:00:00 vidēja 5p. Indoeiropiešu valdou saime. Latviešu valoda (vēsture, jaunlatviešu kustība, dialekti).
2. Vispārīgā valodniecība 00:00:00 vidēja 4p. Indoeiropiešu valoda. Latviešu valoda (dialekti tautasdziesmās). Jaunlatvieši.
3. Indoeiropiešu valodu saime 00:00:00 vidēja 3p. Indoeiropiešu valodu saime. Teksta un grafiska attēla saistība jaunas informācijas ieguvē.