Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skaitļa vārda jēdziens Skaitļa vārda jēdziens, iedalījuma grupas
2. Skaitļa vārdu pieraksts Arābu un romiešu cipari. Pamata un kārtas skaitļa vārdu pieraksts.
3. Skaitļa vārdu sastāvs Skaitļa vārdu sastāvs (vienkāršie skaitļa vārdi, salikteņi un vārdu savienojumi). Skaitļa vārdu no 11 līdz 19 dalījums pārnešanai jaunā rindā.
4. Skaitļa vārdu locīšana Lokāmie un nelokāmie skaitļa vārdi. Skaitļa vārda "trīs" īpatnējā locīšana. Skaitļa vārdu savienojumu locīšana.
5. Daļu izteikšana ar skaitļa vārdiem Daļskaitļi un decimāldaļskaitļi: rakstība, locīšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļa vārdu teorija 1. izziņas līmenis zema 1p. Teorētiskie jautājumi par skaitļa vārdiem
2. Pamata skaitļa vārds teikumā 1. izziņas līmenis zema 1p. Pamata skaitļa vārdu noteikšana vienkāršā teikumā.
3. Pamata un kārtas skaitļa vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaitļa vārda noteikšana. Pamata un kārtas skaitļa vārdu noteikšana. Risinājuma soļos dots skaitļa vārdu pieraksts (ar burtiem, cipariem).
4. Skaitļa vārds teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaitļa vārdi latviešu tautas mīklās. Risinājuma soļos doti arī mīklu atminējumi.
5. Skaitļa vārdu pazīšana tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaitļa vārdu pazīšana tekstā (skaitļa vārdi rakstīti gan ar cipariem, gan burtiem; kārtas un pamata skaitļa vārdi).
6. Romiešu un arābu cipari 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaitļa vārdu rakstība ar romiešu cipariem. Romiešu ciparu un arābu ciparu atšķiršana un nozīmes pārzināšana
7. Skaitļa vārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pamata skaitļa vārdu pareizrakstība (vienkārši skaitļa vārdi, salikteņi un vārdu savienojumi).
8. Pamata skaitļa vārdu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pamata skaitļa vārdu rakstība. Salikteņi un vārdu savienojumi (pirmais desmits - pirmais simts).
9. Lietvārda locījums pēc skaitļa vārda 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lietvārdu locījums pēc nelokāmiem un lokāmiem skaitļa vārdiem.
10. Kārtas skaitļa vārdu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kārtas skaitļa vārdu rakstība. Salikteņi un vārdu savienojumi (pirmais desmits - pirmais simts).
11. Kārtas skaitļa vārdu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kārtas skaitļa vārdu atšķiršana no pamata skaitļa vārdiem un citu vārdšķiru vārdiem.
12. Pamata un kārtas skaitļa vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pamata un kārtas skaitļa vārdu noteikšana. Risinājuma soļos dota arī minēto skaitļa vārdu saistība teikumā un rakstība ar burtiem.
13. Skaitļa vārdu locīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skaitļa vārda saskaņojums ar doto lietvārda formu. Pamata un kārtas skaitļa vārdi.
14. Decimāldaļskaitļu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Decimāldaļskaitļu rakstība (tekstā iederīgā locījuma forma, pieturzīmju lietojums decimāldaļskaitļu pierakstā).
15. Skaitļa vārda gramatiskās pazīmes 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Skaitļa vārda dzimte. Lokāmie un nelokāmie skaitļa vārdi. Pamata un kārtas skaitļa vārdi.
16. Kārtas un pamata skaitļa vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaitļa vārdu noteikšana tekstā. Skaitļa vārda piederības noteikšanai vienai no iedalījuma grupām pēc skaitļa vārda nozīmes (kārtas un pamata skaitļa vārdi).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļa vārdu noteikšana Citi vidēja 1p. Skaitļa vārdu atšķiršana no citām vārdšķirām.
2. Pamata un kārtas skaitļa vārdi Citi vidēja 2p. Pamata un kārtas skaitļu atšķiršana un rakstība. Kārtas skaitļa vārdu pieraksts ar arābu un romiešu cipariem. Lokāmo skaitļa vārdu saskaņojums ar lietvārdu dzimtē, skaitlī (nominatīva locījumā).
3. Daļskaitļu locīšana Citi vidēja 2p. Daļskaitļu rakstība ar vārdiem. Daļskaitļu locīšana.
4. Lokāmie un nelokāmie skaitļa vārdi Citi vidēja 2p. Skaitļa vārdu noteikšana tekstā. Skaitļa vārda piederības noteikšanai vienai no iedalījuma grupām pēc skaitļa vārda lokāmības (lokāmie un nelokāmie skaitļa vārdi).

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļa vārds 00:25:00 vidēja 10p. Prot rakstīt un lietot skaitļa vārdus

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pamata un skaitļa vārdu lietojums 00:35:00 vidēja 14p. Pamata un kārtas skaitļa vārdu lietošana, rakstība