Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem. Kulturoloģiska informācija Mācību programmā paredzētais sasniedzamais rezultāts: pareizi lieto pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienlīdzīgu teikuma locekļu saistījums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka vienlīdzīgu teikuma locekļu saistījumu.
2. Otrā vienlīdzīgā teikuma locekļa noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka vienlīdzīgus teikuma locekļus.
3. Gramatiski pareiza teikuma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas pareizi uzrakstītu teikumu.
4. Vienlīdzīgu teikuma locekļu grafiskais attēlojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka teikumu pēc grafiskā attēla.
5. Vienlīdzīgu teikuma locekļu attēlojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Grafiskajam attēlam atrod piemērotu teikumu.
6. Vienlīdzīgu teikuma locekļu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka teikumos vienlīdzīgus teikuma locekļus.
7. Vienlīdzīgu teikuma locekļu paskaidrojošais vārds 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka teikumā vārdu, ko paskaidro vienlīdzīgi teikuma locekļi.
8. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ievēro teikumu ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem pareizrakstību.
9. Pieturzīmes teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Lieto pieturzīmes teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem.
10. Teikumi ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Lieto pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienlīdzīgu teikuma locekļu noteikšana teikumā Citi augsta 3 p. Nosaka vienlīdzīgus teikuma locekļus teikumā.
2. Teikuma pareizrakstība Citi augsta 3 p. Ievēro pareizrakstību teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 00:20:00 vidēja 12 p. Ievēro pareizrakstību teikumos ar vienlīdzīgem teikuma locekļiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs ar vārdnīcu. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 00:40:00 vidēja 15 p. Meklē informāciju vārdnīcā. Teikumā nosaka vienlīdzīgus teikuma locekļus.