Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Galvenais teikuma loceklis 1 p.
2. Gramatiskais centrs saliktā teikumā 4 p.
3. Gramatiskais centrs vienkāršā teikumā 4 p.
4. Virslocekļu jautājumi 4 p.
5. Gramatisko centru skaits teikumā 1 p.