Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Intervija Intervijā izmantotie jēdzieni, intervijas norises posmi.
2. Jautājumu veidi Atvērtie un slēgtie jautājumi intervijā.
3. Īpašvārdi intervijās Īpašvārdu lietošana intervijās vienskaitļa ģenitīvā un datīvā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Intervijas dalībnieki 1. izziņas līmenis zema 2p. Nostiprina zināšanas par intervijās lietotajiem jēdzieniem.
2. Intervijas mērķis 1. izziņas līmenis zema 2p. Attīsta prasmi formulēt intervijas mērķi.
3. Intervijas daļas 1. izziņas līmenis zema 2p. Māca ievērot intervijas veidošanas nosacījumus ievadā un nobeigumā.
4. Intervijas dalībnieki 1. izziņas līmenis zema 2p. Nostiprina zināšanas par jēdzieniem "intervētājs" un "intervējamais".
5. Intervija I 1. izziņas līmenis zema 2p. Attīsta prasmi atbilstoša intervijas jautājuma izvēlē.
6. Intervija II 1. izziņas līmenis zema 4p. Nostiprina prasmi par intervijas veidošanu.
7. Intervijas daļas 1. izziņas līmenis zema 2p. Nostiprina zināšanas par intervijas uzbūves elementiem.
8. Jautājumu veidi intervijā I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina prasmi atbilstoša intervijas jautājuma izvēlē.
9. Jautājumi intervijās 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Attīsta prasmi formulēt intervijas jautājumus.
10. Īpašvārdi intervijās 3. izziņas līmenis augsta 2p. Nostiprina zināšanas par īpašvārdu lietojumu vienskaitļa ģenitīvā un datīvā.
11. Biogrāfija 1. izziņas līmenis zema 2p. Māca dažādos tekstos noteikt biogrāfijas pazīmes.
12. Frazeoloģismi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Nostiprina izpratni par frazeoloģismiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Intervijas mērķis un temats Citi zema 2p. Prot atšķirt intervijas tematu un mērķi.
2. Jautājumu veidi intervijā II Citi vidēja 2p. Nostiprina zināšanas par jautājuma veidiem intervijās.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Intervija 00:15:00 vidēja 8p. Pārbaudes darbā tiek nostiprinātas zināšanas par intervijas uzbūvi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zvaigznes visapkārt 00:40:00 augsta 16p. Pārbaudes darbs par interviju, biogrāfiju, īpašvārdu rakstību.