Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Oficiāla un neoficiāla saziņa Ievēro nosacījumus mutvārdu un rakstveida oficiālā un neoficiālā saziņā.
2. Sarunvalodas vārds vārdnīcā Spēj orientēties šķirkļa informācijā.
3. Literārā un neliterārā valoda Šķir literāru un neliterāru valodu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teorija 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, kas ir literāra un neliterāra valoda, kādas normas jāievēro rakstveida saziņā.
2. Vārda nozīme I 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atrod teikumā neiederīgu vārdu.
3. Literāri pareizs teikums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas pareizi uzrakstītu teikumu.
4. Literāri pareizi teikumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Viedo stilistiski pareizus teikumus.
5. Priedēkļa stilistiskais lietojums 2. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka pareizu priedēkļa lietojumu teikumā.
6. Darbības vārda izvēle. 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvēlas literārus vārdus teikuma veidošanā.
7. Šķirkļa vārds – sarunvalodas vārds 2. izziņas līmenis zema 2 p. Orientējas šķirklī ietvertajā informācijā.
8. Skaidrojumam atbilstošs šķirkļa vārds 2. izziņas līmenis zema 1 p. Prot noteikt sarunvalodas vārdu.
9. Interpunkcija teikumos ar sarunvalodas vārdiem 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Raksta gramatiski un literāri pareizus teikumus.
10. Ielūgums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ievēro ielūguma pareizrakstību.
11. Sarunvaloda saliktā teikumā 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Raksta literāri pareizi saliktus teikumus.
12. Neformāla saziņa – vēstule I 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izvēlas literārus vārdus teikuma veidošanā.
13. Neformāla saziņa – vēstule II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas literārus vārdus teikuma veidošanā.
14. Sarunvalodas vārds palīgteikumā 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Raksta literāri pareizi saliktus teikumus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda nozīme II Citi vidēja 2 p. Izvēlas literārus vārdus teikuma veidošanā.
2. Teikuma veidošana. Citi vidēja 1 p. Izvēlas literāri piemērotu vārdu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sarunvalodas vārdi I 00:20:00 vidēja 6 p. Lieto literāro leksiku.
2. Sarunvalodas vārdi II 00:20:00 vidēja 6 p. Lieto literāro leksiku.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sarunvalodas vārdi III 00:40:00 vidēja 17 p. Lieto literāro leksiku.