Vārdnīca — vārdu sakopojums noteiktā veidā, kārtībā ( parasti alfabēta secībā ) ar informāciju par to nozīmi, lietojumu, izcelsmi, gramatiskajām formām, tulkojumu citās valodās u.tml.; attiecīgā grāmata.
Ir sastopamas vārdnīcas gan papīra formātā, gan virtuālā vidē. Lai vārdnīcā informāciju sameklētu pēc iespējas ātrāk, ir jāzina alfabēts.
Lai sekmīgi strādātu ar vārdnīcu ( it sevišķi papīra formātā ), vispirms jāiepazīstas ar sākumlapu, kurā ir ievietoti visu saīsinājumu skaidrojumi, kas vēlāk ir ieraugāmi informācijā par katru konkrēto šķirkli.
Šķirklis — vārdnīcas teksta daļa, kurā ietilpst skaidrotais vai tulkotais vārds, tā gramatiskās formas, norādes, skaidrojumi vai tulkojumi, vārda lietojuma paraugi, attēli.
Papīra formāta vārdnīcās sarunvalodas vārdus atzīmē ar saīsinājumu sar..
 
Interneta vārdnīcā tezaurs.lv sarunvalodas vārdus atzīmē ar vārdu sarunvaloda.
 
Piemērs:
pagale
1. No apaļkoka, arī no tā šķilas nozāģēts, parasti atskaldīts, neliels koksnes gabals, kas paredzēts kurināšanai.
2. apvidvārds Melnais grauds.
3. sarunvaloda Šautene.