28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Lietvārda deklinācijas Lokāmo lietvārdu iedalījums deklinācijās.
2. Vīriešu dzimtes lietvārdu locīšana 1., 2. un 3. deklinācijā Vīriešu dzimtes lietvārdu locīšana.
3. Sieviešu dzimtes lietvārdu locīšana 4., 5. un 6. deklinācijā Sieviešu dzimtes lietvārdu locīšana.
4. Vārddarināšana Vārdu darināšanas nosacījumi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lietvārda atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Atpazīt lietvārdu no citām vārdšķirām.
2. Lietvārds atpazīšana teikumā 2. izziņas līmenis zema 1 p. Lietvārda atšķiršana no citām vārdšķirām
3. Lietvārdu atpazīšana teikumā, pamatformas veidošana 2. izziņas līmenis zema 4 p. Noteikt lietvārda vārdšķiru teikumā. Lietvārda pārveidošana pamatformā.
4. Lietvārds. Teorija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izpratne par lietvārdu iedalījumu deklinācijās.
5. Lietvārdu atpazīšana pēc vienas deklinācijas vienskaitļa nominatīvā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Lietvārdu deklināciju noteikšana.
6. Lietvārdu atpazīšana pēc vienas deklinācijas daudzskaitlī 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lietvārdu deklināciju noteikšana.
7. Lietvārdu deklināciju noteikšana. Izvēles uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lietvārdu deklināciju noteikšana.
8. Lietvārdu deklināciju noteikšana 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Lietvārdu deklināciju noteikšana.
9. Lietvārdu deklināciju noteikšana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Lietvārda atšķiršana no citām vārdšķirām
10. Lietvārda dzimtes noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Noteikt lietvārdu dzimti
11. Lietvārda dzimtes noteikšana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noteikt lietvārda dzimti, skaitli, deklināciju.
12. Dzimtes noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Noteikt lietvārdu dzimti.
13. Kopdzimtes vārdu locīšana 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Kopdzimtes vārdu locīšana.
14. Ģenitīva locījums vienskaitlī 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Visu deklināciju lietvārdu locīšana vienskaitļa ģenitīvā.
15. Ģenitīva locījums daudzskaitlī 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Visu deklināciju lietvārdu locīšana daudzskaitļa ģenitīvā.
16. Daudzskaitlinieku un vienskaitlinieku atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Daudzskaitlinieku un vienskaitlinieku atpazīšana
17. Vienskaitlinieki un daudzskaitlinieki 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Noteikt lietvārda skaitli.
18. Lietvārda atpazīšana teikumā un skaitļa noteikšana 3. izziņas līmenis vidēja 6 p. Lietvārda atšķiršana no citām vārdšķirām un skaitļa noteikšana.
19. Īpašvārda un sugas vārda noteikšana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noteikt sugas vārdu un īpašvārdu teikumā
20. Īpašvārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Īpašvārdu un sugas vārdu atšķiršana. Īpašvārdu sākumburts
21. Īpašības vārda gramatiskās pazīmes 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Īpašības vārda dzimtes, skaitļa un locījuma noteikšanas. Risinājuma soļos parādīts īpašības vārda un lietvārda saistījums.
22. Pārākās un vipārākās pakāpes atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Īpašības vārdu salīdzināmo pakāpju formu pareizrakstība.
23. Lietvārdu darināšana ar galotnes palīdzību 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pirmatnīgu vārdu darināšana, nomainot vārda galotni.
24. Darināto lietvārdu ar piedēkli atpazīšana 2. izziņas līmenis zema 2 p. Atpazīt lietvārdu no citām vārdšķirām.
25. Lietvārdu darināšana ar izskaņu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pirmatnīgu vārdu darināšana, nomainot vārda galotni.
26. Lietvārdi atvasināti ar priedēkli un piedēkli. Sagrupēšana 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Sagrupēt lietvārdus: atvasināti ar priedēkli vai piedēkli.
27. Īpašības vārdu darināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pirmatnīgu vārdu darināšana, nomainot vārda galotni.
28. Pirmatnīgi un atvasināti vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noteikt pirmatnīgus un atvasinātus vārdus
29. Vārda sastāvs. Apgalvojuma izvēle 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Saskata galvenos vārddarināšanas paņēmienus un izvēlās pareizo apgalvojumu saistībā ar vārda galotni. (VL.6.3.1.5.)
30. Vārda izvēle dotajai pasvītrojuma shēmai 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Vārda sastāva noteikšana: vārdi, kas atvasināti ar priedēkļiem un piedēkļiem, un salikteņi.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lietvārda deklināciju noteikšana. Ievilkšanas uzdevums Citi augsta 6 p. Visu lietvārdu deklināciju noteikšana.
2. Lietvārda dzimte, skaitlis, deklinācija Citi augsta 3 p. Noteikt lietvārda dzimti, skaitli, deklināciju.
3. 2., 5., 6. deklinācijas lietvārdu pareizrakstība daudzskaitļa ģenitīva formā Citi augsta 5 p. Līdzskaņu mija un 2., 5., 6. deklinācijas lietvārdu pareizrakstība daudzskaitļa ģenitīva formā.
4. Īpašības vārda pakāpes Citi vidēja 2 p. Veidot īpašības vārda pārāko un vispārāko pakāpi
5. Vārdšķiru sastāvs Citi vidēja 4 p. Noteikt vārda sastāvu
6. Kopdzimtes vārdu locīšana visos locījumos Citi augsta 7 p. Kopdzimtes vārdu locīšana visos locījumos vienskaitlī.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lietvārds, tā deklinācijas. Vārddarināšana 00:35:00 vidēja 25 p. Lietvārda atpazīšana teikumā. Lietvārda dzimte, deklinācija, darināšana, locīšana. Vienskaitlinieki, daudzskaitlinieki. Sugas vārdu un īpašvārdu noteikšana teikumā.
2. Lietvārds, tā deklinācijas. Vārddarināšana 00:35:00 vidēja 23 p. Lietvārda pamatforma, dzimte, skaitlis, deklinācija. Ģenitīva locījums daudzskaitlī. Sugas vārdu un īpašvārdu noteikšana. Vārddarināšana.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lietvārds, tā deklinācijas. Vārddarināšana 00:45:00 augsta 45 p. Lietvārda teorija, dzimte, skaitlis, locījums, deklinācija. Vārddarināšana. Vārda sastāvs.