Lai mācītos par vārdu darināšanu, ir nepieciešams atkārtot 4.klasē mācīto tēmu "Vārda sastāvs".
 
Kā valodā rodas jauni vārdi? Kas drīkst darināt jaunus vārdus?
Viens no veidiem, kā mainās latviešu valodas krājums, ir jaunvārdu veidošana. Šādu procesu sauc par vārddarināšanu.
Jaunvārdi latviešu valodā ienāk dažādi:
  • tos veido tulkotāji un tulki, valodnieki, žurnālisti un rakstnieki.
  • vienlaicīgi vārdi tiek arī aizgūti no citām valodām.
Darinot jaunus vārdus, ir jāizlemj, vai tos veidot īsus vai garus, precīzus vai tēlainus. Piemērā ir jaunvārdi, kas ir dalīti ne pēc vārdu izcelsmes, bet pēc to apjoma.
Piemērs:
čats, čips, fans, tops
komunikācija, surogātpasts, tērzētava
Pastāv vairāki vārddarināšanas veidi.
Vārda atvasināšana:
  • pirms saknes pievienojot priedēkli,
  • saknei pievienojot piedēkli,
  • saknei pievienojot galotni,
  • veidojot salikteņus.
Jaunus vārdus var darināt, pievienojot citu galotni.

YCUZD_220811_4244_tabula 2_zaļa.png
Darbības vārdus un lietvārdus bieži darina, pievienojot priedēkli.
Latviešu valodā bieži tiek lietoti šādi priedēkļi:

YCUZD_220811_4244_tabula 1_zaļa.png
Latviešu valodā vārdam drīkst pievienot tikai vienu priedēkli.
Ir tikai divi priedēkļi, kurus drīkst pievienot vārdam ar jau esošu priedēkli. Tie ir  jā- un  ne-.

YCUZD_220811_4245_tabula 2_zaļa.png

Ja priedēklis nemaina vārda nozīmi, tad tas ir lieks un nav jāpievieno.
Jaunus vārdus var darināt, pievienojot saknei piedēkli. Pievienojot piedēkli, parasti tiek pievienota arī galotne. Šādu vārda sastāvdaļu apvienojumu sauc par izskaņu.
piedēklis + galotne = izskaņa

YCUZD_220811_4245_tabula 1_zaļa (1).png
Vārdus, kuriem ir kopīga sakne, sauc par  radniecīgiem vārdiem.
Šādi vārdi veido  radniecīgu vārdu saimes, kurās pretēji vārdšķirām var atrasties dažādu vārdšķiru vārdi.

YCUZD_220811_4245_tabula 1_zaļa.png
Jaunus vārdus arī var darināt, saknei pievienojot gan priedēkli, gan piedēkli.
 
YCUZD_220811_4245_tabula 2.png
Jaunus vārdus darina, veidojot salikteņus.
  
Saliktenis_tabula_tabula_1.png
Vārda sastāvu var norādīt, izmantojot īpašus pasvītrojumus.

Vārda sastāvs.png