Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Valodas funkcijas Valodas funkcijas.
2. Tiešā runa Tiešās runas teikums ar piebildi sākumā.
3. Valodas izcelšanās Ieskats valodu izcelšanās dažādās teorijās.
4. Latviešu valodas rakstība Alfabēta izveidošanās vēsture

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Verbāla un neverbāla saziņa 1. izziņas līmenis zema 1 p. Verbālas un neverbālas saziņas situācijas atšķiršana.
2. Neverbālā saziņa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Neverbālās saziņas līdzekļu noteikšana.
3. Partneri dialogā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vēro dotu saziņas situāciju, nosaka tās dalībniekus.
4. Valodas funkcijas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Situācijā īstenotā valodas uzdevuma noteikšana.
5. Valodu uzdevumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Darbs ar tekstu; apgalvojuma patiesuma novērtēšana atbilstoši lasītajam tekstam.
6. Izpratne par valodu funkcijām sabiedrībā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atbilstošo jēdzienu ievietošanu valodu statusa definīcijās.
7. Piebildes atrašanās vieta teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Piebildes atrašanās vieta noteikšanas.
8. Tiešās runas un piebildes atšķiršana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Tiešās runas un piebildes atšķiršana.
9. Piebildes atrašanās vieta teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Piebildes saskatīšana teikumā.
10. Pieturzīmju lietojums tiešās runas teikumos ar piebildi sākumā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pieturzīmju lietošana tiešās runas teikumos ar piebildi sākumā, ja dots lielais sākumburts tiešās runas sākumā.
11. Teikuma dalījums tiešās runas un piebildes daļās 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Teikuma sadalīšana piebildes un tiešās runas daļās, rakstot atbilstošos lielos sākumburtus teikuma sākumā, tiešās runas daļas sākumā un īpašvārdos un liekot kolu, teikuma beigu pieturzīmi un pēdiņas.
12. Valodas izcelšanās teorijas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lasa informāciju par divām valodas izcelšanās teorijām un salīdzina tās hronoloģiski. Atrod informāciju tekstā.
13. Rakstības vēsture, gotiskie burti 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Gotiska teksta izpratne

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valoda kā sazināšanās līdzeklis Citi vidēja 1 p. Valodas nozīme cilvēku saziņā.
2. Neverbālās saziņas situācijas Citi vidēja 2 p. Novērtē, vai dotajās neverbālajās situācijās saziņa būs veiksmīga.
3. Dialogs saziņas situācijā Citi vidēja 1 p. Nosaka saziņas situācijai atbilstošu dialogu.
4. Tiešā runa bez piebildes Citi vidēja 1 p. Atrod tiešās runas teikumus bez piebildes.
5. Pieturzīmes tiešās runas teikumos ar piebildi sākumā Citi zema 1 p. Pareiza pieturzīmju lietojuma noteikšana tiešās runas teikumos ar piebildi sākumā.
6. Latviešu valodas alfabēts Citi zema 1 p. Sakārto vārdus alfabēta secībā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saziņa. Tiešā runa. Valodas izcelšanās 00:20:00 vidēja 5 p. Verbālā un neverbālā saziņa. Piebildes atrašanās vieta teikumā. Teikuma dalījums tiešās runas un piebildes daļās. Valodas izcelšanās teorijas.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas funkcijas. Saziņa. Tiešā runa. Alfabēts 00:40:00 vidēja 6 p. Valodas nozīme cilvēku saziņā. Neverbālās saziņas situācijas. Dialogs saziņas situācijā. Tiešā runa bez piebildes. Pieturzīmes tiešās runas teikumos ar piebildi sākumā. Latviešu valodas alfabēts.