28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vēstījums – viens no domraksta veidiem Izpratnes veidošana par vēstījuma veida domrakstu, atslēgas jautājumi vēstījuma tapšanas gaitā un vēstījuma piemērs.
2. Vēstījuma elementi Izpratnes veidošana par notikumu kā centrālo vēstījuma elementu, izvēloties atbilstošus valodas līdzekļus.
3. Vēstījuma plāns Izpratnes veidošana par vēstījuma plāna – vienkāršā un izvērstā – izveidi, sintaktisko konstrukciju lietojumu plāna punktu nosaukumos un pieturzīmju lietojumu abos plānu veidos.
4. Darbības vārda atstāstījuma izteiksme Darbības vārda atstāstījuma izteiksmes vienkāršo laiku veidošanas ceļš.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēstījuma virsraksta atbilstība attēlam 1. izziņas līmenis zema 1 p. Virsraksta atbilstības novērtēšana, saskatot dotajā attēlā vēstījuma priekšmetu.
2. Vēstījuma virsraksta izvēle atbilstoši attēlam 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvērtējot attēlā redzamo situāciju un piedāvātos domrakstu virsrakstus, izvēlas atbilstošo vēstījuma veida domraksta virsrakstu.
3. Vēstījuma virsraksts 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Domraksta virsraksta analīze, nosakot domraksta veidu.
4. Vēstījumā izstāstāmie jautājumi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Vēstījuma virsrakstam atbilstošo jautājumu saskatīšana, izveidojot pamatu domraksta plānam.
5. Plāna punktu nosaukumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Plāna punkta nosaukuma izvēle atbilstoši rindkopas saturam.
6. Pieturzīmes plānā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pieturzīmju lietojums plāna punktu beigās.
7. Teorētisko jautājumu par domrakstu izpratne 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teorētisko jautājumu par domrakstu izpratne: domraksta temats, virsraksts, plāns. Domraksta veidi un vēstījuma pazīmes.
8. Vēstījuma temats 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Vēstījuma temata atšķiršana no apraksta un pārsprieduma tematiem.
9. Atstāstījuma izteiksmes un īstenības izteiksmes atšķiršana (2 teikumi) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Ar atstāstījuma izteiksmes formu izteikta izteicēja saskatīšana vienkāršā paplašinātā teikumā.
10. Atstāstījuma izteiksmes un īstenības izteiksmes atšķiršana (3 teikumi) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ar atstāstījuma izteiksmes formu izteikta izteicēja saskatīšana vienkāršā paplašinātā teikumā.
11. Atstāstījuma izteiksmes vienkāršās tagadnes formas 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Atstāstījuma izteiksmes vienkāršās tagadnes formu darināšana no īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes vienskaitļa 1.personas formām tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem.
12. Atstāstījuma izteiksmes vienkāršās nākotnes formas 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Atstāstījuma izteiksmes vienkāršās nākotnes formu darināšana no īstenības izteiksmes vienkāršās nākotnes vienskaitļa 1.personas formām tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem.
13. Izteicējs atstāstījuma izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Ar īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes darbības vārda formu izteikta izteicēja saskatīšana vienkāršā paplašinātā teikumā un tā pārveidošana atstāstījuma izteiksmes vienkāršās tagadnes formā.
14. Teikums atstāstījuma izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ar īstenības izteiksmes vienkāršās nākotnes darbības vārda formu izteikta izteicēja saskatīšana vienkāršā paplašinātā teikumā un tā pārveidošana atstāstījuma izteiksmes vienkāršās nākotnes formā.
15. Atstāstījuma izteiksmes lietošana sarunā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Atstāstījuma izteiksmes formu saskatīšana sarunā, to pārveidošana atbilstošajā īstenības izteiksmes vienkāršajā laikā. Atstāstījuma izteiksmes vienkāršās tagadnes un īstenības izteiksmes vienkāršās pagātnes atšķiršana.
16. Atstāstījuma izteiksmes vienkāršās nākotnes formas (3 vārdi) 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Atstāstījuma izteiksmes vienkāršās nākotnes formu darināšana no īstenības izteiksmes vienkāršās nākotnes vienskaitļa 1.personas formām tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem.
17. Vēstījuma fragments atstāstījuma izteiksmē 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Pārraksta doto fragmentu atstāstījuma izteiksmē.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēstījums Citi vidēja 7 p. Izvēlas atbilstošos vārdus un atjauno vēstījuma fragmenta tekstu.
2. Domraksta ievads Citi augsta 3 p. Ievada uzdevuma noteikšana. Ievada rindkopā iederīgo teikumu saskatīšana.
3. Domraksta nobeigums Citi augsta 3 p. Nobeiguma uzdevuma noteikšana. Nobeiguma rindkopā iederīgo teikumu saskatīšana.
4. Atstāstījuma izteiksmes vienkāršās tagadnes formas (3 vārdi) Citi vidēja 6 p. Atstāstījuma izteiksmes vienkāršās tagadnes formu darināšana no īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes vienskaitļa 1.personas formām tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem.
5. Atstāstījuma izteiksmes lietošana sarunā (2 vārdi) Citi vidēja 4 p. Atstāstījuma izteiksmes formu saskatīšana sarunā, to pārveidošana atbilstošajā īstenības izteiksmes vienkāršajā laikā. Atstāstījuma izteiksmes vienkāršās tagadnes un īstenības izteiksmes vienkāršās pagātnes atšķiršana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Domraksts. Vēstījums. Darbības vārdi atstāstījuma izteiksme 00:20:00 vidēja 18 p. Nosaka virsraksta atbilstību attēlam. Nosaka ievada uzdevumu. Veido atstāstījuma izteiksmes vienkāršās tagadnes un vienkāršās nākotnes formas. Saskata atstāstījuma izteiksmes formas sarunā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēstījums. Domraksts. Darbības vārdi atstāstījuma izteiksmē 00:40:00 vidēja 32 p. Izvēlas attēlam atbilstošo virsrakstu. Nosaka domraksta nobeiguma uzdevumu. Atšķir vēstījuma tematus no citiem domrakstu veidiem. Saskata atstāstījuma izteiksmes darbības vārdus sarunā. Veido atstāstījuma izteiksmes vienkāršās tagadnes un vienkāršās nākotnes formas.