Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vēstījums – viens no domraksta veidiem Izpratnes veidošana par vēstījuma veida domrakstu, atslēgas jautājumi vēstījuma tapšanas gaitā un vēstījuma piemērs.
2. Vēstījuma elementi Izpratnes veidošana par notikumu kā centrālo vēstījuma elementu, izvēloties atbilstošus valodas līdzekļus.
3. Vēstījuma plāns Izpratnes veidošana par vēstījuma plāna – vienkāršā un izvērstā – izveidi, sintaktisko konstrukciju lietojumu plāna punktu nosaukumos un pieturzīmju lietojumu abos plānu veidos.
4. Darbības vārda atstāstījuma izteiksme Darbības vārda atstāstījuma izteiksmes vienkāršo laiku veidošanas ceļš.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēstījuma virsraksta atbilstība attēlam 1. izziņas līmenis zema 1p. Virsraksta atbilstības novērtēšana, saskatot dotajā attēlā vēstījuma priekšmetu.
2. Vēstījuma virsraksta izvēle atbilstoši attēlam 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izvērtējot attēlā redzamo situāciju un piedāvātos domrakstu virsrakstus, izvēlas atbilstošo vēstījuma veida domraksta virsrakstu.
3. Vēstījuma virsraksts 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Domraksta virsraksta analīze, nosakot domraksta veidu.
4. Vēstījumā izstāstāmie jautājumi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Vēstījuma virsrakstam atbilstošo jautājumu saskatīšana, izveidojot pamatu domraksta plānam.
5. Plāna punktu nosaukumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Plāna punkta nosaukuma izvēle atbilstoši rindkopas saturam.
6. Pieturzīmes plānā 1. izziņas līmenis zema 2p. Pieturzīmju lietojums plāna punktu beigās.
7. Teorētisko jautājumu par domrakstu izpratne 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Teorētisko jautājumu par domrakstu izpratne: domraksta temats, virsraksts, plāns. Domraksta veidi un vēstījuma pazīmes.
8. Vēstījuma temats 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Vēstījuma temata atšķiršana no apraksta un pārsprieduma tematiem.
9. Atstāstījuma izteiksmes un īstenības izteiksmes atšķiršana (2 teikumi) 1. izziņas līmenis zema 1p. Ar atstāstījuma izteiksmes formu izteikta izteicēja saskatīšana vienkāršā paplašinātā teikumā.
10. Atstāstījuma izteiksmes un īstenības izteiksmes atšķiršana (3 teikumi) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ar atstāstījuma izteiksmes formu izteikta izteicēja saskatīšana vienkāršā paplašinātā teikumā.
11. Atstāstījuma izteiksmes vienkāršās tagadnes formas 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Atstāstījuma izteiksmes vienkāršās tagadnes formu darināšana no īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes vienskaitļa 1.personas formām tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem.
12. Atstāstījuma izteiksmes vienkāršās nākotnes formas 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Atstāstījuma izteiksmes vienkāršās nākotnes formu darināšana no īstenības izteiksmes vienkāršās nākotnes vienskaitļa 1.personas formām tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem.
13. Izteicējs atstāstījuma izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Ar īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes darbības vārda formu izteikta izteicēja saskatīšana vienkāršā paplašinātā teikumā un tā pārveidošana atstāstījuma izteiksmes vienkāršās tagadnes formā.
14. Teikums atstāstījuma izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ar īstenības izteiksmes vienkāršās nākotnes darbības vārda formu izteikta izteicēja saskatīšana vienkāršā paplašinātā teikumā un tā pārveidošana atstāstījuma izteiksmes vienkāršās nākotnes formā.
15. Atstāstījuma izteiksmes lietošana sarunā 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Atstāstījuma izteiksmes formu saskatīšana sarunā, to pārveidošana atbilstošajā īstenības izteiksmes vienkāršajā laikā. Atstāstījuma izteiksmes vienkāršās tagadnes un īstenības izteiksmes vienkāršās pagātnes atšķiršana.
16. Atstāstījuma izteiksmes vienkāršās nākotnes formas (3 vārdi) 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Atstāstījuma izteiksmes vienkāršās nākotnes formu darināšana no īstenības izteiksmes vienkāršās nākotnes vienskaitļa 1.personas formām tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem.
17. Vēstījuma fragments atstāstījuma izteiksmē 3. izziņas līmenis augsta 6p. Pārraksta doto fragmentu atstāstījuma izteiksmē.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēstījums Citi vidēja 7p. Izvēlas atbilstošos vārdus un atjauno vēstījuma fragmenta tekstu.
2. Domraksta ievads Citi augsta 3p. Ievada uzdevuma noteikšana. Ievada rindkopā iederīgo teikumu saskatīšana.
3. Domraksta nobeigums Citi augsta 3p. Nobeiguma uzdevuma noteikšana. Nobeiguma rindkopā iederīgo teikumu saskatīšana.
4. Atstāstījuma izteiksmes vienkāršās tagadnes formas (3 vārdi) Citi vidēja 6p. Atstāstījuma izteiksmes vienkāršās tagadnes formu darināšana no īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes vienskaitļa 1.personas formām tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem.
5. Atstāstījuma izteiksmes lietošana sarunā (2 vārdi) Citi vidēja 4p. Atstāstījuma izteiksmes formu saskatīšana sarunā, to pārveidošana atbilstošajā īstenības izteiksmes vienkāršajā laikā. Atstāstījuma izteiksmes vienkāršās tagadnes un īstenības izteiksmes vienkāršās pagātnes atšķiršana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Domraksts. Vēstījums. Darbības vārdi atstāstījuma izteiksme 00:20:00 vidēja 18p. Nosaka virsraksta atbilstību attēlam. Nosaka ievada uzdevumu. Veido atstāstījuma izteiksmes vienkāršās tagadnes un vienkāršās nākotnes formas. Saskata atstāstījuma izteiksmes formas sarunā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēstījums. Domraksts. Darbības vārdi atstāstījuma izteiksmē 00:40:00 vidēja 32p. Izvēlas attēlam atbilstošo virsrakstu. Nosaka domraksta nobeiguma uzdevumu. Atšķir vēstījuma tematus no citiem domrakstu veidiem. Saskata atstāstījuma izteiksmes darbības vārdus sarunā. Veido atstāstījuma izteiksmes vienkāršās tagadnes un vienkāršās nākotnes formas.