Vēstījumam, tāpat kā jebkuram citam domraksta veidam, nepieciešams plāns.
Plāns - domraksta daļu virsrakstu secīgs sakārtojums.
Lai pastāstītu par notikumiem, nepieciešams izdomāt, ar ko sākt, kas būs galvenais, kas sekos pēc tam, kurā brīdī pastāstīt par tēliem, kas šajos notikumos darbosies. Katrs šis jautājums bieži veidos atsevišķu rindkopu, un katrai šai rindkopai iespējams piešķirt savu – mazo – virsrakstu. Šiem virsrakstiem jāatspoguļo tas, par ko šajā teksta daļā tiks stāstīts.
Šos atsevišķo daļu virsrakstus sauc par plāna punktiem.
 Paša vienkāršākā plāna shēma ir šāda.
 
PLĀNS_vienkāršais.png
Lielais burts L šajā shēmā apzīmē lielo sākumburtu.
 
Ja vēlies rakstīt vairāk, precīzāk, plašāk, tad šis plāns jāizvērš, proti, jāpaplašina.
 
PLĀNS_vienkāršais_izvērstais.png
Mazais burts šajā shēmā apzīmē mazo sākumburtu.
 
Uzmanīgi izpēti, kādas pieturzīmes tiek lietotas plāna punktu pierakstā:
  • ja plāna punkts nav izvērsts, tad nosaukuma beigās liekams punkts;
  • ja plāna punkts ir izvērsts, tad aiz šīs daļas nosaukuma liekams kols;
  • aiz izvērstā plāna apakšpunktiem liekams komats;
  • aiz pēdējā izvērstā plāna punkta liekams punkts.
 
Plāna punktu nosaukumos nedrīkst lietot saliktus teikumus, ieteicams arī izvairīties no izteicēja, savukārt drīkst atkārtot vienu un to pašu vārdu, nemeklējot tam sinonīmu.
 
Iedomājies, ka esi pavadījis mēnesi pie saviem vecvecākiem! Ko tu stāstītu par šo laiku?
Izlasi Daniela domraksta plānu vēstījumam "Mēnesis pie vecmāmiņas"!
 
PLĀNS_vienkāršais_izvērstais_piemērs.png
 
Vai guvi priekšstatu par brīvdienās piedzīvoto?
Un vai vari iedomāties, kāds būs Daniela
domraksts?