Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Saliktie nosaukumi Vārdi, kas veido saliktos nosaukumus. Patstāvīgie vārdi un palīgvārdi. Saliktie nosaukumi, kas liekami pēdiņās. Lielie un mazie burti saliktajos nosaukumos.
2. Saīsinājumi Saīsinājumu jēdziens, biežāk lietotie saīsinājumi.
3. Vārdu saīsināšana Vārdu saīsināšanas nosacījumi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Preses izdevumu nosaukumi 1. izziņas līmenis zema 1p. Preses izdevumu nosaukumu pareizrakstības novērtēšana.
2. Latvijas dabas objektu nosaukumi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Pareizi uzrakstītu Latvijas dabas objektu saskatīšana.
3. Izglītības iestāžu nosaukumi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Dažādu izglītības iestāžu pareizo nosaukumu noteikšana.
4. Salikto nosaukumu lietojums vienkāršā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dabas objektu nosaukumu pareizrakstības novērtēšana.
5. Salikto nosaukumu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Virknē esošu salikto nosaukumu (3) pareizrakstības novērtēšana.
6. Pēdiņās liekamie nosaukumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pēdiņās liekamie saliktie un parastie nosaukumi.
7. Saliktie nosaukumi un nosaukumi pēdiņās tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pareizi uzrakstīta vārdu savienojuma izvēle, nosakot atbilstošu lielo sākumburtu un pēdiņu lietojumu teikumā.
8. Mērvienību saīsinājumi 1. izziņas līmenis zema 3p. Mērvienību saīsinājumu nozīmes noteikšana
9. Saīsinājumu nozīmes noteikšana atbilstoši teikuma saturam 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saīsinājumu atbilstošās nozīmes noteikšana, izvēloties no dotajiem variantiem.
10. Saīsinājumi teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saīsinājumu nozīmes noteikšana pēc konteksta, izvēloties atbilstošo no dotajiem variantiem.
11. Saīsinājumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pareizā nosaukuma saīsinājuma izvēle no dotajiem variantiem.
12. Lietvārdu saīsināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Lietvārdu pareizo saīsinājumu noteikšana, izvēloties no dotajiem variantiem pareizo.
13. Lietvārdi teikumā un to saīsināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lietvārdu atšķiršana no citām vārdšķirām. Lietvārdu analīze, novērtējot to iespējamo saīsināšanu.
14. Īpašības vārdu saīsināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Īpašības vārdu atšķiršana no citām vārdšķirām. Īpašības vārdu analīze, novērtējot to iespājamo saīsināšanu.
15. Ar priedēkli atvasinātu vārdu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Ar priedēkļiem atvasinātu lietvārdu un īpašības vārdu noteikšana.
16. Ar priedēkli atvasinātu lietvārdu saīsināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Ar priedēkli atvasinātu lietvārdu saīsināšana, paturot priedēkli un saknes pirmo līdzskani vai līdzskaņu grupu.
17. Ar priedēkli atvasinātu lietvārdu saīsināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Ar priedēkli atvasinātu lietvārdu saīsināšana, paturot priedēkli un sakni un atmetot piedēkli vai piedēkļus.
18. Ar priedēkli atvasinātu darbības vārdu saīsināšana 3. izziņas līmenis augsta 4p. Darbības vārda sastāva noteikšana, saīsinot vārdus pēc norādītā paņēmiena (priedēkļa un piedēkļa atšķiršana).
19. Valodu nosaukumu saīsināšana 3. izziņas līmenis augsta 6p. Dažādu valodu nosaukumu saīsināšana pēc morfoloģiskā principa.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Salikto nosaukumu pareizrakstība Citi vidēja 3p. Apgalvojumu pareizības novērtēšana, parādot izpratni par salikto nosaukumu jēdzienu, pareizrakstības noteikumiem un lietojumu teikumā.
2. Drukāto darbu salikto nosaukumu pareizrakstība Citi vidēja 4p. Drukāto izdevumu - grāmatu, laikrakstu un žurnālu - salikto nosaukumu pareizrakstība.
3. Dienu nosaukumu saīsinājumi Citi vidēja 1p. Pareizā nedēļas dienas nosaukuma saīsinājuma izvēle no dotajiem variantiem.
4. Valodu nosaukumu saīsinājumi Citi vidēja 2p. Dažādu valodu nosaukumu saīsināšana pēc morfoloģiskā principa.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saliktie nosaukumi un saīsinājumi 00:20:00 vidēja 12p. Pareizi uzrakstītu dabas objektu saskatīšana. Apgalvojumu pareizības novērtēšana. Saīsinājumu atbilstošās nozīmes noteikšana. Lietvārdu pareizo saīsinājumu noteikšana.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saliktie nosaukumi. Saīsinājumi 00:40:00 vidēja 16p. Dažādu salikto nosaukumu pareizrakstība. Uzrakstīto nosaukumu pareizrakstības novērtēšana. Mērvienību nozīmes noteikšana. Nedēļas dienu pareizo saīsinājumu noteikšana. dažādu valodu nosaukumu saīsināšana.