Reizēm kāda preses izdevuma, mākslas darba, uzņēmuma vai produkta nosaukumu veido vairāki vārdi.
Tos sauc par saliktajiem nosaukumiem.
 
Salikto nosaukumu pareizrakstībā uzmanība jāpievērš vārdu sākumburtiem.
 
1. Laikrakstu un žurnālu nosaukumos visi patstāvīgie vārdi rakstāmi ar lielo sākumburtu.
Kas ir patstāvīgie vārdi? – Tie ir visi vārdi, kam piemīt sava, patstāvīga nozīme arī ārpus teikuma.
Un tādi ir visi lietvārdi, īpašības vārdi, darbības vārdi, skaitļa vārdi, vietniekvārdi un apstākļa vārdi.
Par dažiem no tiem jau esi mācījies, bet par citiem vēl tikai uzzināsi.
Savukārt palīgvārdi ir vārdi, kas palīdz izteikt teikuma saturu, un tie ir prievārdi, saikļi un partikulas.
Laikrakstu un žurnālu nosaukumos visbiežāk tiks izmantots saiklis un, kas rakstāms ar mazo sākumburtu.
Piemērs:
"Ilustrētā Junioriem", "Ilustrētā Zinātne Junioriem", "Mammām un Tētiem", "Dārzs un Drava"
2. Mākslas darbu – gleznu, grāmatu, dziesmu u.c. – nosaukumi liekami pēdiņās. Parasti šajos nosaukumos pirmais vārds ir rakstāms ar lielo sākumburtu, bet pārējie ar mazo (ja vien autors nav iecerējis citādi).
Piemērs:
grāmata "Ērgļuklints noslēpums", glezna "Ceļš uz mājām", dziesma "Kur dzīvo laime"
3. Uzņēmuma nosaukumā ar lielo sākumburtu raksta pirmo vārdu. Šādi raksta gan tad, ja nosaukums liekams pēdiņās, gan tad, ja tas rakstāms bez pēdiņām.
Piemērs:
picērija "Divi tomāti", veikals "Zīmulis un ota", Ķekavas novada dome, Ābeļu pagasta padome
4. Arī dažādu produktu nosaukumos ar lielo sākumburtu rakstāms saliktā nosaukuma pirmais vārds.
Piemērs:
konfekte "Sarkanā magone", torte "Svētki vasarā"
5. Daudzām mācību iestādēm nosaukumos ir vairāki vārdi, proti, tie ir saliktie nosaukumi.
Šādos nosaukumos ar lielo sākumburtu raksta:
  • pirmo vārdu, kas parasti ir vietas nosaukums vai personvārds;
  • otro vārdu, kas seko pirmajam īpašvārdam.
Piemērs:
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Ogres Meža tehnikums
Cēsu Mūzikas skola