Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vārda sastāvs Vārda sastāvs: jēdzieni, piemēri. Pirmatnīgi un atvasināti vārdi.
2. Jaunu vārdu darināšana Jaunu vārdu darināšanas veidi. Priedēkļu un piedēkļu atrašanās vieta un uzdevums vārdā, pasvītrojumi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izraksti sakni! 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vārda saknes noteikšana. Risinājuma soļos doti radniecīgie vārdi.
2. Sakne (Pārbaudi!) 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Vārda saknes noteikšana.
3. Vārda priedēklis 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Vārda priedēkļa noteikšana. Risinājuma soļos doti priedēkļi un skaidrota ar priedēkļiem atvasināto vārdu pareizrakstība priedēkļa un saknes sadurā.
4. Priedēkļu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Pareizi uzrakstītu vārdu izvēle (ar priedēkli atvasinātu vārdu pareizrakstība, ja priedēkļa un saknes sadurā atrodas divi vienādi līdzskaņi).
5. Piedēkļa noteikšana vārdā 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Piedēkļa saskatīšana vārdā. Risinājuma soļos dots pilns vārda sastāvs, piemēri vārdu atvasināšanai ar piedēkli un pasvītrojuma paraugs.
6. Vārda piedēklis 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dotā piedēkļa novērtēšana. Risinājuma soļos dots pilns vārda dalījums sastāvdaļās.
7. Vārdu darināšana ar piedēkļiem 3. izziņas līmenis augsta 3p. Vārdu darināšana, izmantojot piedēkļus.
8. Vārda formas 1. izziņas līmenis zema 4p. Vārda formu salīdzināšana (vienskaitļa nominatīva forma un citas locījumu formas tekstā).
9. Izraksti galotni! 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka vārda galotni.
10. Vārda sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Vārda sastāva noteikšana (ar priedēkli atvasinātiem vārdiem).
11. Nosaki vārda sastāvu (piedēklis)! 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Vārda sastāva noteikšana (ar piedēkļiem atvasinātiem vārdiem).
12. Salikteņi 2. izziņas līmenis augsta 3p. Salikteņu meklēšana tekstā. Risinājuma soļos dots vārda dalījums pēc vārda sastāvdaļām, vārdā pasvītrotas abas saknes un galotne. Risinājuma soļos var izlasīt arī visu pasakas tekstu.
13. Vārda sastāva modelis (visas sastāvdaļas) 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Atbilstoša vārda atrašana dotajam vārda sastāvam. Risinājuma soļos dots vārda sastāvs visiem varianta vārdiem.
14. Vārda sastāva modelis (priedēklis) 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Atbilstoša vārda atrašana dotajam vārda sastāvam. Risinājuma soļos dots vārda sastāvs visiem varianta vārdiem.
15. Vārda sastāva modelis (piedēklis) 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Atbilstoša vārda atrašana dotajam vārda sastāvam. Risinājuma soļos dots vārda sastāvs visiem varianta vārdiem.
16. Pirmatnīgi vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vārdu rindā atpazīst pirmatnīgus vārdus.
17. Atvasināti vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vārdu rindā atpazīst atvasinātus vārdus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sakne (Radniecīgi vārdi) Citi zema 3p. Saknei atbilstoša vārda noteikšana. Risinājuma soļos doti radniecīgie vārdi.
2. Priedēkļa burts Citi vidēja 2p. Pareizā līdzskaņa burta izvēle priedēkļa rakstībā.
3. Uzraksti piedēkli! Citi vidēja 2p. Piedēkļa noteikšana vārdā. Risinājuma soļos dots vārds, no kura darināts dotais vārds.
4. Vārda sastāvs (visas sastāvdaļas) Citi vidēja 4p. Vārda sastāva noteikšana (vārdi, kas atvasināti ar priedēkļiem un piedēkļiem)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda sastāvs 00:20:00 vidēja 19p. Skolēni pilnveido prasmi noteikt vārda sastāvu un darināt jaunus vārdus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda sastāvs 00:40:00 vidēja 26p. Skolēni nosaka vārda sastāvu un saskata jaunu vārdu darināšanas veidus.