ONLINE VIDEO KURSS
"LATVIEŠU VALODA 3. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vārda sastāvs Vārda sastāvs: jēdzieni, piemēri. Pirmatnīgi un atvasināti vārdi.
2. Jaunu vārdu darināšana Jaunu vārdu darināšanas veidi. Priedēkļu un piedēkļu atrašanās vieta un uzdevums vārdā, pasvītrojumi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda saknes noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vārda saknes noteikšana. Risinājuma soļos doti radniecīgie vārdi.
2. Sakne (Pārbaudi!) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Vārda saknes noteikšana.
3. Vārda priedēklis 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Vārda priedēkļa noteikšana. Risinājuma soļos doti priedēkļi un skaidrota ar priedēkļiem atvasināto vārdu pareizrakstība priedēkļa un saknes sadurā.
4. Priedēkļu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pareizi uzrakstītu vārdu izvēle (ar priedēkli atvasinātu vārdu pareizrakstība, ja priedēkļa un saknes sadurā atrodas divi vienādi līdzskaņi).
5. Piedēkļa noteikšana vārdā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Piedēkļa saskatīšana vārdā. Risinājuma soļos dots pilns vārda sastāvs, piemēri vārdu atvasināšanai ar piedēkli un pasvītrojuma paraugs.
6. Vārda piedēklis 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dotā piedēkļa novērtēšana. Risinājuma soļos dots pilns vārda dalījums sastāvdaļās.
7. Vārdu darināšana ar piedēkļiem 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Vārdu darināšana, izmantojot piedēkļus.
8. Vārda formas 1. izziņas līmenis zema 4 p. Vārda formu salīdzināšana (vienskaitļa nominatīva forma un citas locījumu formas tekstā).
9. Izraksti galotni! 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka vārda galotni.
10. Vārda sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Vārda sastāva noteikšana (ar priedēkli atvasinātiem vārdiem).
11. Nosaki vārda sastāvu (piedēklis)! 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Vārda sastāva noteikšana (ar piedēkļiem atvasinātiem vārdiem).
12. Salikteņi 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Salikteņu meklēšana tekstā. Risinājuma soļos dots vārda dalījums pēc vārda sastāvdaļām, vārdā pasvītrotas abas saknes un galotne. Risinājuma soļos var izlasīt arī visu pasakas tekstu.
13. Vārda sastāva modelis (visas sastāvdaļas) 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Atbilstoša vārda atrašana dotajam vārda sastāvam. Risinājuma soļos dots vārda sastāvs visiem varianta vārdiem.
14. Vārda sastāva modelis (priedēklis) 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Atbilstoša vārda atrašana dotajam vārda sastāvam. Risinājuma soļos dots vārda sastāvs visiem varianta vārdiem.
15. Vārda sastāva modelis (piedēklis) 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Atbilstoša vārda atrašana dotajam vārda sastāvam. Risinājuma soļos dots vārda sastāvs visiem varianta vārdiem.
16. Pirmatnīgi vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vārdu rindā atpazīst pirmatnīgus vārdus.
17. Atvasināti vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vārdu rindā atpazīst atvasinātus vārdus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sakne (Radniecīgi vārdi) Citi zema 3 p. Saknei atbilstoša vārda noteikšana. Risinājuma soļos doti radniecīgie vārdi.
2. Priedēkļa burts Citi vidēja 2 p. Pareizā līdzskaņa burta izvēle priedēkļa rakstībā.
3. Uzraksti piedēkli! Citi vidēja 2 p. Piedēkļa noteikšana vārdā. Risinājuma soļos dots vārds, no kura darināts dotais vārds.
4. Vārda sastāvs (visas sastāvdaļas) Citi vidēja 4 p. Vārda sastāva noteikšana (vārdi, kas atvasināti ar priedēkļiem un piedēkļiem)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda sastāvs 00:20:00 vidēja 19 p. Skolēni pilnveido prasmi noteikt vārda sastāvu un darināt jaunus vārdus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda sastāvs 00:40:00 vidēja 26 p. Skolēni nosaka vārda sastāvu un saskata jaunu vārdu darināšanas veidus.