ONLINE VIDEO KURSS
"LATVIEŠU VALODA 3. KLASEI"
Vai bez lietvārdiem var uzrakstīt teikumu vai tekstu? Kāda ir lietvārdu nozīme?
Izlasi latviešu tautas teiku "Kāpēc ceļi līkumaini?"!
 
   Reiz sanāca visi zvēri kopā ceļus taisīt.
   Nolēma laist zaķi pa priekšu, lai viņš novelk līniju, kur ceļu taisīt. Bet tas, tāds bailīgs un drebelīgs, skrēja un meta līkumu līkuma galā.
   No tā tad arī visi ceļi kļuva līkumaini.
 
Un tagad izlasi šo pašu teiku bez lietvārdiem!
 
   Reiz sanāca visi kopā taisīt.
   Nolēma laist pa priekšu, lai viņš novelk, kur taisīt. Bet tas, tāds bailīgs un drebelīgs, skrēja un meta.
   No tā tad arī visi kļuva līkumaini.
 
Varam secināt, ka lietvārdi, tāpat kā citu vārdšķiru vārdi ir nepieciešami, lai uzrakstītu saprotamu teikumu vai tekstu. 
Ar lietvārdiem tu vari nosaukt vārdā katru priekšmetu vai dzīvo būtni. Tu vari nosaukt vārdā arī to, ko sajūti un iedomājies.
Piemērs:
Prieks, aukstums, skaņa, vējš, zaļums, čaklums, bailes, blēņas, troksnis, tīrība, ...
Kā jau noskaidrojām lietvārdi teikumā var atbildēt uz dažādiem jautājumiem, tie var būt dažādos locījumos, vienskaitlī vai daudzskaitlī, sieviešu dzimtē vai vīriešu dzimtē.
Latviešu valodā ir arī nelokāmi lietvārdi. Tie ir aizgūti no citām valodām. Nelokāmo lietvārdu dzimti, skaitli un locījumu var noteikt tikai tekstā.
Piemērs:
kino, Oslo, foto, Tartu
Latviešu valodā ir arī lietvārdi, kurus lieto tikai vienā skaitlī.
Piemērs:
dzirnavas, svētki — tikai daudzskaitlī
slinkums, skaistums — tikai vienskaitlī
 Atceries!
Vārdi ar piedēkļiem -um-, -īb-, -šan- vienmēr ir lietvārdi.
Piemērs:
gaišums, labība, braukšana