ONLINE VIDEO KURSS
"LATVIEŠU VALODA 3. KLASEI"
Lietvārds pamatformā atbild uz jautājumu kas?.
Piemērs:
Latvija, zeme, runāšana
Lietvārds pamatformā vienmēr ir vienskaitlī.
Lietvārdiem vīriešu dzimtē pamatformā ir galotnes: -s, , -is, -us.
Piemērs:
zēns, vējš, putenis, medus
Lietvārdiem sieviešu dzimtē pamatformā ir galotnes: -a, -e, -s.
Piemērs:
māja, egle, nakts
Īpašu uzmanību pievērs lietvārdu pareizrakstībai. Tu jau zini, ka lietvārdus iedala divās grupās: īpašvārdos un sugas vārdos.
Īpašvārdus vienmēr raksta ar lielo sākumburtu.
Piemērs:
Dace, Sigulda, Gauja, Juris, Latvija
Var būt tādi nosaukumi, kas sastāv no vairākiem vārdiem. Tie ir salikti nosaukumi.
Daudzos saliktos nosaukumos ar lielo sākumburtu raksta tikai pirmo vārdu.
Piemērs:
Brīvības piemineklis
Dziesmu svētku parks
Ir arī tādi salikti nosaukumi, kuros visus vārdus raksta ar lielo sākumburtu.
Piemērs:
Latvijas Republika
Amerikas Savienotās Valstis
Avīžu, žurnālu, grāmatu, dzejoļu, pasaku, stāstu, dziesmu, filmu, TV raidījumu nosaukumus rakstot atdala no abām pusēm ar pēdiņām.
Piemērs:
"Diena"
"Spicīte"
"Krāsainās pasakas"
"Tālavas taurētājs"
"Sprīdītis"
Par to, kā pārliecināties par lietvārdu pareizrakstību pamatformā, ja skaidri nav dzirdama skaņa pirms galotnes, tu jau mācījies. Vari to atkārtot šeit!
Atceries!
Lai noteiktu, kāds burts jāraksta vienskaitlī, pārveido vārdu daudzskaitlī!
Piemērs:
zobs — zobi
tērps — tērpi
mežs — meži