Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daudznozīmīgi vārdi Gūst informāciju par vārdu daudznozīmību.
2. Frazeoloģismi Apgūst, kas ir frazeoloģismi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tiešā vai pārnestā nozīme 1. izziņas līmenis zema 1p. Izprot vārda tiešo un pārnesto nozīmi.
2. Vārda nozīmes skaidrojums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro vārdu nozīmi.
3. Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi 3. izziņas līmenis augsta 2p. Izprot, kas ir viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi.
4. Vārdu savienojumu nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atrod vārdu savienojumus, kuri izsaka vienādu nozīmi.
5. Vārds pārnestā nozīmē 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Teikumā atrod vārdu, kurš lietots pārnestā nozīmē.
6. Frazeoloģismi 1. izziņas līmenis zema 1p. Atšķir frazeoloģismus no parastiem vārdu savienojumiem.
7. Attēlam atbilstošs frazeoloģisms 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrod attēlam atbilstošo frazeoloģismu.
8. Frazeoloģisms un tā skaidrojums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Attēlam atbilstošais frazeoloģisms un tā skaidrojums.
9. Frazeoloģismu atjaunošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas frazeoloģismā pazudušo vārdu.
10. Frazeoloģisma izrakstīšana 3. izziņas līmenis augsta 3p. Teikumā saskata un izraksta frazeoloģismu.
11. Atbilstošais frazeoloģisms 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ievieto teikumā atbilstošo frazeoloģismu.
12. Frazeoloģisma atjaunošana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Ieraksta frazeoloģismā pazudušo vārdu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda tiešā nozīme Citi vidēja 1p. Atrod vārdu savienojumu, kurā vārds lietots tiešā nozīmē.
2. Vārdu savienojumi Citi zema 1p. Atšķir frazeoloģismus no parastiem vārdu savienojumiem.
3. Frazeoloģisma atpazīšana Citi vidēja 2p. Izvēlas skaidrojumam atbilstošo frazeoloģismu un attēlu.
4. Frazeoloģisma skaidrojums Citi vidēja 2p. Atzīmē atbilstošo frazeoloģisma skaidrojumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tiešā un pārnestā nozīme. Frazeoloģismi 00:20:00 vidēja 7p. Nosaka vārdu tiešo un pārnesto nozīmi. Saskata attēlā frazeoloģismu. Atjauno frazeoloģismu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdu nozīme. Frazeoloģismi 00:40:00 vidēja 12p. Izprot, kas ir viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi. Atrod vārdus, kuri lietoti pārnestā nozīmē. Atšķir parastus vārdu savienojumus no frazeoloģismiem. Izskaidro un izraksta frazeoloģismus.