ONLINE VIDEO KURSS
"LATVIEŠU VALODA 3. KLASEI"
Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Tiešā vai pārnestā nozīme 1 p.
2. Vārda tiešā nozīme 1 p.
3. Attēlam atbilstošs frazeoloģisms 1 p.
4. Frazeoloģisma atjaunošana 4 p.