Atkārto, ko tu jau zini par alfabētu!
Алфавит_LvAsset 2.png
 
Alfabētu ir svarīgi iemācīties, lai veiksmīgi izmantotu dažādas vārdnīcas un enciklopēdijas, kuras sastādītas tieši alfabēta secībā. Arī bibliotēkās grāmatu autori tiek sakārtoti alfabēta secībā.
 
Tu jau zini, ka alfabētu izmanto dažādu sarakstu veidošanai un zini, kā rīkoties, ja sarakstā ir divi cilvēki ar vienādu uzvārdu vai arī tiem atšķiras tikai uzvārda pēdējais burts.
 
Bet ko darīt, ja sarakstā ir vairāki cilvēki, kuriem uzvārds sākas ar vienu un to pašu burtu?
Piemēram, kā sakārtot alfabēta secībā šos uzvārdus - Krūmiņš, Kalniņa, Kārkliņš, Kauliņš?
Visi sākas ar vienu un to pašu burtu.
 
Tad skatāmies otros burtus, bet diviem uzvārdiem - Kalniņa un Kauliņš - tie arī ir vienādi.
 
Tad jāskatās trešais burts katrā vārdā. Secinām, ka burts l alfabētā ir pirmais, tātad arī šo uzvārdu rakstīsim pirmo:
Kalniņa,
Kauliņš,
Kārkliņš,
Krūmiņš.
 
Alfabēta secībā varam sakārtot arī, piemēram, Latvijā sastopamās valodas:
angļu valoda
baltkrievu valoda
čigānu valoda
igauņu valoda
krievu valoda
latviešu valoda
lietuviešu valoda
poļu valoda
ukraiņu valoda
vācu valoda