Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dzimtā valoda. Valsts valoda Atkārto, kas ir valoda un iepazīstas ar dažādiem valodu veidiem.
2. Aptauja un anketa Zina, kas ir aptauja un kā veidot anketu.
3. Vārdi dažādās valodās Atkārto, kas ir apvidvārdi un uzzina, kas ir dialekti un izloksnes, latgaliešu rakstu valoda.
4. Alfabēts Atkārto alfabētu. Mācās sakārtot vārdus alfabēta secībā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valoda 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ir iepazinis dažādus valodu veidus.
2. Saziņas noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka, vai notiek saziņa.
3. Apvidvārdu skaidrojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmantojot vārdnīcu, atrod dotā vārda atbilstošo skaidrojumu.
4. Apvidvārdi teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teikumā ievieto atbilstošo apvidvārdu. Izmanto vārdnīcu.
5. Apvidvārdi (klausīšanās un rakstīšana) 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Klausās teikumus, izraksta apvidvārdus. Atrod skaidrojumu vārdnīcā. Lasa teikumus, ieraksta atbilstošos literārās valodas vārdus.
6. Alfabēts (nākamie burti) 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. Zina alfabētu. Prot uzrakstīt sekojošos alfabēta burtus pareizā secībā.
7. Vārdi alfabēta secībā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, pēc kāda principa tiek sakārtoti uzvārdi alfabēta secībā.
8. Sakārto vārdus alfabēta secībā! 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot izmantot zināšanas par alfabētu, lai sakārtotu dotās valodas alfabēta secībā.
9. Alfabēts (pazudušie burti) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Atjauno alfabētā pazudušos burtus.
10. Alfabēts. Tautasdziesma (pēdējais vārds) 2. izziņas līmenis augsta 8 p. Izraksta no tautasdziesmas vārdus. Sakārto tos alfabēta secībā.
11. Teikums (vārdi alfabēta secībā) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sakārto dotos vārdus alfabēta secībā. Uzraksta pareizi izveidoto teikumu.
12. Aptauja. Anketa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvēlas atbilstošos anketas jautājumus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saziņa nenotiek Citi zema 2 p. Nosaka, vai notiek saziņa.
2. Apvidvārdu ievietošana teikumā Citi vidēja 2 p. Teikumā ievieto atbilstošo apvidvārdu. Izmanto vārdnīcu.
3. Alfabēts (iepriekšējie burti) Citi vidēja 10 p. Zina alfabētu. Prot uzrakstīt alfabēta burtus pareizā secībā.
4. Alfabēts. Tautasdziesma (otrais vārds) Citi augsta 8 p. Izraksta no tautasdziesmas vārdus. Sakārto tos alfabēta secībā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valoda. Apvidvārdi. Alfabēts 00:20:00 vidēja 14 p. Zina, kas ir valoda. Prot atrast apvidvārdu skaidrojumus. Zina, kā sakārtot vārdus alfabēta secībā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saziņa. Apvidvārdi. Alfabēts 00:40:00 vidēja 27 p. Izprot valodas nozīmi saziņā. Skaidro un saprot vārdu nozīmi. Veido un kārto vārdus alfabēta secībā.