Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dzimtā valoda. Valsts valoda Atkārto, kas ir valoda un iepazīstas ar dažādiem valodu veidiem.
2. Aptauja un anketa Zina, kas ir aptauja un kā veidot anketu.
3. Vārdi dažādās valodās Atkārto, kas ir apvidvārdi un uzzina, kas ir dialekti un izloksnes, latgaliešu rakstu valoda.
4. Alfabēts Atkārto alfabētu. Mācās sakārtot vārdus alfabēta secībā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valoda 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ir iepazinis dažādus valodu veidus.
2. Saziņa notiek 2. izziņas līmenis zema 2p. Nosaka, vai notiek saziņa.
3. Apvidvārdu skaidrojums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izmantojot vārdnīcu, atrod dotā vārda atbilstošo skaidrojumu.
4. Apvidvārdi teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Teikumā ievieto atbilstošo apvidvārdu. Izmanto vārdnīcu.
5. Apvidvārdi (klausīšanās un rakstīšana) 2. izziņas līmenis augsta 4p. Klausās teikumus, izraksta apvidvārdus. Atrod skaidrojumu vārdnīcā. Lasa teikumus, ieraksta atbilstošos literārās valodas vārdus.
6. Alfabēts (nākamie burti) 2. izziņas līmenis vidēja 10p. Zina alfabētu. Prot uzrakstīt sekojošos alfabēta burtus pareizā secībā.
7. Vārdi alfabēta secībā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina, pēc kāda principa tiek sakārtoti uzvārdi alfabēta secībā.
8. Sakārto vārdus alfabēta secībā! 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot izmantot zināšanas par alfabētu, lai sakārtotu dotās valodas alfabēta secībā.
9. Alfabēts (pazudušie burti) 1. izziņas līmenis zema 2p. Atjauno alfabētā pazudušos burtus.
10. Alfabēts. Tautasdziesma (pēdējais vārds) 2. izziņas līmenis augsta 8p. Izraksta no tautasdziesmas vārdus. Sakārto tos alfabēta secībā.
11. Teikums (vārdi alfabēta secībā) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sakārto dotos vārdus alfabēta secībā. Uzraksta pareizi izveidoto teikumu.
12. Aptauja. Anketa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izvēlas atbilstošos anketas jautājumus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saziņa nenotiek Citi zema 2p. Nosaka, vai notiek saziņa.
2. Apvidvārdu ievietošana teikumā Citi vidēja 2p. Teikumā ievieto atbilstošo apvidvārdu. Izmanto vārdnīcu.
3. Alfabēts (iepriekšējie burti) Citi vidēja 10p. Zina alfabētu. Prot uzrakstīt alfabēta burtus pareizā secībā.
4. Alfabēts. Tautasdziesma (otrais vārds) Citi augsta 8p. Izraksta no tautasdziesmas vārdus. Sakārto tos alfabēta secībā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valoda. Apvidvārdi. Alfabēts 00:20:00 vidēja 14p. Zina, kas ir valoda. Prot atrast apvidvārdu skaidrojumus. Zina, kā sakārtot vārdus alfabēta secībā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saziņa. Apvidvārdi. Alfabēts 00:40:00 vidēja 27p. Izprot valodas nozīmi saziņā. Skaidro un saprot vārdu nozīmi. Veido un kārto vārdus alfabēta secībā.