ONLINE VIDEO KURSS
"LATVIEŠU VALODA 3. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Anekdote Gūst informāciju par anekdotēm.
2. Vārdu nozīmes Atkārto, ko mācījās par vārdu nozīmi, kā atrast vārda skaidrojumu vārdnīcā.
3. Salīdzinājumi Iepazīstas ar salīdzinājumiem. Uzzina, ka tie bagātina valodu, ir atrodami arī parunās, mīklās, tautasdziesmās un frazeoloģismos.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Anekdotes izvēle 1. izziņas līmenis zema 1 p. No diviem tekstiem izvēlas anekdoti.
2. Anekdotes atjaunošana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Sakārto teikumus tā, lai veidotos saprotams teksts. Atkārto piebildi tiešās runas priekšā.
3. Pareizā vārda izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvēlas pareizi uzrakstītu vārdu (priedēkļa pareizrakstība). Vārda sastāva atkārtojums.
4. Uzrunas atrašana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Anekdotes tekstā atpazīst un izraksta uzrunu!
5. Vārdu secība anekdotē 3. izziņas līmenis augsta 4 p. No dotajiem vārdiem izveido un uzraksta teikumu.
6. Sinonīmi vai antonīmi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atšķir sinonīmus un antonīmus.
7. Teikuma izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvēlas vārda skaidrojumam atbilstošo teikumu.
8. Teikuma noraksts 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Lasa pasaku. Noraksta no teksta prasīto teikumu. Atkārto sinonīmus un antonīmus.
9. Salīdzinājuma atrašana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst salīdzinājumus.
10. Salīdzinājuma atjaunošana I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atjauno salīdzinājumu, pievienojot atbilstošu nobeigumu.
11. Salīdzinājumu izveidošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izveido salīdzinājumu no dotajiem vārdiem.
12. Tautasdziesmas izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saskata tautasdziesmās salīdzinājumus.
13. Mīklas teksta atjaunošana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Ieraksta mīkla atbilstošo salīdzinājuma vārdu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atbilstošā vārda izvēle Citi vidēja 2 p. Izvēlas atbilstošo darbības vārdu.Teksta izpratne.
2. Atbilstošākā vārda izvēle Citi vidēja 2 p. Atšķir sinonīmus un antonīmus.
3. Salīdzinājuma atjaunošana II Citi vidēja 2 p. Atjauno salīdzinājumu no dotajiem vārdiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Anekdote. Vārdu nozīmes. Salīdzinājumi 00:20:00 vidēja 8 p. Atkārto vārda sastāvu, sinonīmus un antonīmus, vārdu nozīmes. Iepazīst anekdotes un salīdzinājumus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā pastāstīt par smieklīgu notikumu un uzrakstīt nelielu joku stāstu 00:40:00 vidēja 16 p. Iepazīstot anekdotes, atkārto tiešo runu, darbības vārdus. Atceras sinonīmus un antonīmus. Veido un atrod salīdzinājumus.