Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Lietvārds Lietvārda definīcija. Lietvārda dzimte un skaitlis. Sugas vārdi un īpašvārdi.
2. Sinonīmi, antonīmi Kas ir sinonīmi un antonīmi? Sinonīmi un antonīmi bagātina mūsu valodu un palīdz izteikties daudzveidīgāk, interesantāk, precīzāk un detalizētāk. (V.Li.3.)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lietvārdi - dzīvās būtnes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka lietvārdus - dzīvās būtnes.
2. Savstarpēji saistīti vārdi 2. izziņas līmenis zema 1p. Prot sasaistīt lietvārdu grupu pēc kādas pazīmes
3. Lietvārdi - priekšmeti 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka lietvārdus - priekšmetus.
4. Priekšmets, dzīva būtne 1. izziņas līmenis zema 5p. Prot atšķirt priekšmetus un dzīvās būtnes.
5. Lietvārdu iedalījums 1. izziņas līmenis zema 2p. Grupē lietvārdus - priekšmetus, dzīvas būtnes.
6. Lietvārdu grupēšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Pazīst lietvārdus. Grupē lietvārdus pēc kopīgām pazīmēm.
7. Lietvārda pazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Atšķir lietvārdus no citām vārdšķirām.
8. Lietvārdu virkne 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pazīst lietvārdus. Vārdu virknē atrod vārdus, kuri nav lietvārdi.
9. Lietvārda pamatforma 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Atpazīst lietvārda pamatformu.
10. Lietvārdu skaits teikumā 3. izziņas līmenis augsta 1p. Prot atrast lietvārdus teikumā.
11. Vārda dzimtes un skaitļa saskaņojums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskaņo lietvārda dzimtes un skaitli.
12. Sinonīmi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrod dotajam vārdam sinonīmu. Sinonīmi un antonīmi bagātina mūsu valodu un palīdz izteikties daudzveidīgāk, interesantāk, precīzāk un detalizētāk. (V.Li.3.)
13. Sinonīmu pāri 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Veido sinonīmu pārus no dotajiem vārdiem. Sinonīmi un antonīmi bagātina mūsu valodu un palīdz izteikties daudzveidīgāk, interesantāk, precīzāk un detalizētāk. (V.Li.3.)
14. Sinonīms teikumā 3. izziņas līmenis augsta 1p. Teikuma dotā vārda vietā raksta sinonīmu. Sinonīmi un antonīmi bagātina mūsu valodu un palīdz izteikties daudzveidīgāk, interesantāk, precīzāk un detalizētāk. (V.Li.3.)
15. Sinonīmi teikumos, raksta 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atrod sinonīmus teikumos. Sinonīmi un antonīmi bagātina mūsu valodu un palīdz izteikties daudzveidīgāk, interesantāk, precīzāk un detalizētāk. (V.Li.3.)
16. Liekais vārds 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskata vārdu virknē lieku vārdu, kurš nav sinonīms pārējiem vārdiem.
17. Sinonīmu, antonīmu pāri 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Grupē sinonīmu, antonīmu pārus. Sinonīmi un antonīmi bagātina mūsu valodu un palīdz izteikties daudzveidīgāk, interesantāk, precīzāk un detalizētāk. (V.Li.3.)
18. Sinonīmi, antonīmi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka, kuri no dotajiem vārdiem ir sinonīmi un kuri antonīmi.
19. Tautasdziesmas par Mārtiņiem un Miķeļiem 1. izziņas līmenis zema 2p. Nosaka tautasdziesmas tematu.
20. Miķeļi, Mārtiņi, Helovins 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Meklē tekstā nepieciešamo informāciju. Papildina teikumus.
21. Nepabeigtā tautasdziesma 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot sasaistīt tekstu pēc satura. Ievieto tautasdziesmas pēdējo rindu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lietvārdu pārveidošana Citi vidēja 1p. Prot lietvārdu pārveidot pamatformā.
2. Lietvārda pamatforma teikumā Citi augsta 6p. Prot noteikt lietvārdu teikumā. Prot pārveidot lietvārdu pamatformā.
3. Vārds burtu virknē Citi vidēja 3p. Veido lietvārdus no burtu virknes.
4. Vārda sākumburts Citi vidēja 1p. Zina, ka personvārdus un vietu nosaukumus raksta ar lielo burtu
5. Lietvārda atpazīšana teikumā Citi vidēja 4p. Atšķir lietvārdu no citām vārdšķirām.
6. Lietvārdu grupas Citi vidēja 4p. Pazīst lietvārdus. Grupē lietvārdus pēc kopīgām pazīmēm.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sinonīmi, antonīmi 00:30:00 vidēja 13p. Testā ietverti uzdevumi par sinonīmu un antonīmu grupēšanu.
2. Lietvārds 00:00:00 vidēja 18p. Testā ietverti uzdevumi par lietvārda noteikšanu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lietvārdi, sinonīmi, antonīmi 00:30:00 vidēja 16p. Testā ietverti uzdevumi par lietvārdu, sinonīmiem, antonīmiem.