Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Lietvārds Lietvārda definīcija. Lietvārda dzimte un skaitlis. Sugas vārdi un īpašvārdi.
2. Sinonīmi, antonīmi Kas ir sinonīmi un antonīmi? Sinonīmi un antonīmi bagātina mūsu valodu un palīdz izteikties daudzveidīgāk, interesantāk, precīzāk un detalizētāk. (V.Li.3.)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lietvārdi - dzīvās būtnes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka lietvārdus - dzīvās būtnes.
2. Savstarpēji saistīti vārdi 2. izziņas līmenis zema 1 p. Prot sasaistīt lietvārdu grupu pēc kādas pazīmes
3. Lietvārdi - priekšmeti 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka lietvārdus - priekšmetus.
4. Priekšmets, dzīva būtne 1. izziņas līmenis zema 5 p. Prot atšķirt priekšmetus un dzīvās būtnes.
5. Lietvārdu iedalījums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Grupē lietvārdus - priekšmetus, dzīvas būtnes.
6. Lietvārdu grupēšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pazīst lietvārdus. Grupē lietvārdus pēc kopīgām pazīmēm.
7. Lietvārda pazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Atšķir lietvārdus no citām vārdšķirām.
8. Lietvārdu virkne 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pazīst lietvārdus. Vārdu virknē atrod vārdus, kuri nav lietvārdi.
9. Lietvārda pamatforma 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Atpazīst lietvārda pamatformu.
10. Lietvārdu skaits teikumā 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Prot atrast lietvārdus teikumā.
11. Vārda dzimtes un skaitļa saskaņojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskaņo lietvārda dzimtes un skaitli.
12. Sinonīmi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrod dotajam vārdam sinonīmu. Sinonīmi un antonīmi bagātina mūsu valodu un palīdz izteikties daudzveidīgāk, interesantāk, precīzāk un detalizētāk. (V.Li.3.)
13. Sinonīmu pāri 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Veido sinonīmu pārus no dotajiem vārdiem. Sinonīmi un antonīmi bagātina mūsu valodu un palīdz izteikties daudzveidīgāk, interesantāk, precīzāk un detalizētāk. (V.Li.3.)
14. Sinonīms teikumā 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Teikuma dotā vārda vietā raksta sinonīmu. Sinonīmi un antonīmi bagātina mūsu valodu un palīdz izteikties daudzveidīgāk, interesantāk, precīzāk un detalizētāk. (V.Li.3.)
15. Sinonīmi teikumos, raksta 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atrod sinonīmus teikumos. Sinonīmi un antonīmi bagātina mūsu valodu un palīdz izteikties daudzveidīgāk, interesantāk, precīzāk un detalizētāk. (V.Li.3.)
16. Liekais vārds 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskata vārdu virknē lieku vārdu, kurš nav sinonīms pārējiem vārdiem.
17. Sinonīmu, antonīmu pāri 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Grupē sinonīmu, antonīmu pārus. Sinonīmi un antonīmi bagātina mūsu valodu un palīdz izteikties daudzveidīgāk, interesantāk, precīzāk un detalizētāk. (V.Li.3.)
18. Sinonīmi, antonīmi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka, kuri no dotajiem vārdiem ir sinonīmi un kuri antonīmi.
19. Tautasdziesmas par Mārtiņiem un Miķeļiem 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nosaka tautasdziesmas tematu.
20. Miķeļi, Mārtiņi, Helovins 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Meklē tekstā nepieciešamo informāciju. Papildina teikumus.
21. Nepabeigtā tautasdziesma 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot sasaistīt tekstu pēc satura. Ievieto tautasdziesmas pēdējo rindu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lietvārdu pārveidošana Citi vidēja 1 p. Prot lietvārdu pārveidot pamatformā.
2. Lietvārda pamatforma teikumā Citi augsta 6 p. Prot noteikt lietvārdu teikumā. Prot pārveidot lietvārdu pamatformā.
3. Vārds burtu virknē Citi vidēja 3 p. Veido lietvārdus no burtu virknes.
4. Vārda sākumburts Citi vidēja 1 p. Zina, ka personvārdus un vietu nosaukumus raksta ar lielo burtu
5. Lietvārda atpazīšana teikumā Citi vidēja 4 p. Atšķir lietvārdu no citām vārdšķirām.
6. Lietvārdu grupas Citi vidēja 4 p. Pazīst lietvārdus. Grupē lietvārdus pēc kopīgām pazīmēm.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sinonīmi, antonīmi 00:30:00 vidēja 13 p. Testā ietverti uzdevumi par sinonīmu un antonīmu grupēšanu.
2. Lietvārds 00:00:00 vidēja 18 p. Testā ietverti uzdevumi par lietvārda noteikšanu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lietvārdi, sinonīmi, antonīmi 00:30:00 vidēja 16 p. Testā ietverti uzdevumi par lietvārdu, sinonīmiem, antonīmiem.