Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Rakstītie pilsētu nosaukumi Mācās lietot tastatūru. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Mācās lietot lielos sākumburtus īpašvārdos un pamatot to lietojumu. Īpašvārdu rakstībā lieto lielos sākumburtus. (VL.3.3.1.4.)

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Teikums Priekšstats par teikuma jēdzienu.
2. Teikums pēc izteikuma mērķa Pēc izteikuma mērķa dažādi teikumi, pazīmes un to beigu pieturzīme.
3. Latvijas pilsētas Latvijas pilsētu saraksts.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ievieto R vai r 1. izziņas līmenis zema 2p. Lasa vārdus, ievieto burtu vārda sākumā. Zina, ka cilvēku vārdus, pilsētu nosaukumus jāraksta ar lielo burtu, jo tie ir īpašvārdi. Cilvēku vārdus un uzvārdus pieraksta ar lielo sākuma burtu. (V.Li.3.)
2. Ieraksti R vai r 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lasa vārdus, drukā burtu vārda sākumā. Zina, ka cilvēku vārdus, pilsētu nosaukumus jāraksta ar lielo burtu, jo tie ir īpašvārdi. Cilvēku vārdus un uzvārdus pieraksta ar lielo sākuma burtu. (V.Li.3.)
3. Rakstītais sākumburts 1. izziņas līmenis zema 2p. Latviešu valodas skaņu mācība. Nosaka vārda pirmo skaņu. Pilnveido izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā.
4. Slēptais rakstītais sākumburts 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Latviešu valodas skaņu mācība. Nosaka vārda pirmo skaņu. Pilnveido izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā.
5. Drukā vārdu! 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Attīsta prasmi lasīt vārdus, raksta vārdus pēc parauga. Mācās lietot tastatūru. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Mācās lietot lielos sākumburtus īpašvārdos un pamatot to lietojumu. Īpašvārdu rakstībā lieto lielos sākumburtus. (VL.3.3.1.4.)
6. Skaņa r vārdos 1. izziņas līmenis zema 2p. Attīsta lasītprasmi, nosaka skaņu atrašanos vietu vārdos. Bagatina vardu krājumu. Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus. Nošķir patskaņus, divskaņus un līdzskaņus. (VL.3.3.1.3.)
7. Skaņas un burti s, S, š. Ievieto! 1. izziņas līmenis zema 2p. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus. Ievēro skaņu un burtu atbilsmi vārdu izrunā un rakstībā. Pareizi raksta vārdus skaidrajā pozīcijā. Īpašvārdu rakstībā lieto lielos sākumburtus. (VL.3.3.1.4.)
8. Skaņas un burti s, S, š. Ieraksti! 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus. Ievēro skaņu un burtu atbilsmi vārdu izrunā un rakstībā. Pareizi raksta vārdus skaidrajā pozīcijā. Īpašvārdu rakstībā lieto lielos sākumburtus. (VL.3.3.1.4.)
9. Drukā doto vārdu! 3. izziņas līmenis augsta 2p. Attīsta prasmi lasīt vārdus, raksta vārdus pēc parauga. Mācās lietot tastatūru. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Mācās lietot lielos sākumburtus īpašvārdos un pamatot to lietojumu. Īpašvārdu rakstībā lieto lielos sākumburtus. (VL.3.3.1.4.)
10. Latvijas pilsētas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus. Ievēro skaņu un burtu atbilsmi vārdu izrunā un rakstībā. Pareizi raksta vārdus skaidrajā pozīcijā. Īpašvārdu rakstībā lieto lielos sākumburtus. (VL.3.3.1.4.)
11. Pilsētu nosaukumi 1. izziņas līmenis zema 2p. Attīsta lasītprasmi. Iepazīstas ar Latvijas pilsētu nosaukumiem. Zina, ka pilsētu nosaukumi jāraksta ar lielo burtu.
12. Atrodi pilsētu kartē 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Atrod pilsētu Latvijas kartē. Prot aizpildīt tabulu, izmantojot informāciju kartē. Informāciju var pierakstīt ne tikai teikumos, bet arī kartēs, shēmās, tabulās. (V.Li.3.)
13. Rakstītais burts pilsētu nosaukumos 1. izziņas līmenis zema 2p. Izprot, ka burti ir zīmes valodas skaņu pierakstīšanai. Zina, ka cilvēku vārdus, pilsētu nosaukumus jāraksta ar lielo burtu, jo tie ir īpašvārdi.
14. Pazudušie burti pilsētu nosaukumos 3. izziņas līmenis augsta 3p. Lasa vārdus, drukā burtu vārda sākumā. Zina, ka pilsētu nosaukumus jāraksta ar lielo burtu, jo tie ir īpašvārdi. Cilvēku vārdus un uzvārdus pieraksta ar lielo sākuma burtu. (V.Li.3.)
15. Cik vārdi teikumā? 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka vārdu skaitu teikumā. Zina, ka teikums var sastāvēt no viena vai vairākiem vārdiem. Nostiprina lasītprasmi.
16. Pareizi uzrakstīts teikums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Teikumi pēc izteikuma mērķa ir dažādi: ar teikumu palīdzību mēs varam uzdot jautājumus, rosināt veikt dažādas darbības, izdomāt novēlējumus. Šādu teikumu beigās jāliek jautājuma vai izsaukuma zīme. (V.Li.3.) Zina, ka teikums jāsāk rakstīt ar lielo burtu.
17. Teikuma pirmais vārds 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, ka teikuma pirmais vārds jāraksta ar lielo burtu.
18. Veido teikumu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zina, ka teikums sākas ar lielo burtu. Vārdi teikumā ir loģiski sarindoti.
19. Pieturzīme teikuma beigās 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot lietot pieturzīmes teikuma beigās. Nosaka teikumu pēc izteikuma mērķa. Jautājuma teikuma beigās ievieto jautājuma zīmi, izsaukuma teikumā - izsaukuma zīmi, stāstījuma teikumā punktu.
20. Bērnu dzīvesvieta 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lasa teikumus, pilnveido lasīšanas prasmes. Prot uztvert un izmantot iznformāiju. Prot aizpildīt tabulu, izmantojot doto informāciju. Informāciju var pierakstīt ne tikai teikumos, bet arī kartēs, shēmās, tabulās. (V.Li.3.)
21. Drukā teikumu! 3. izziņas līmenis augsta 1p. Pārraksta no iespiesta teksta. Mācās lietot tastatūru. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Mācās lietot lielos sākumburtus īpašvārdos un pamatot to lietojumu. Īpašvārdu rakstībā lieto lielos sākumburtus. (VL.3.3.1.4.)
22. Nosaki teikumu pēc izteikuma mērķa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot lietot pieturzīmes teikuma beigās. Nosaka teikumu pēc izteikuma mērķa. Jautājuma teikuma beigās ievieto jautājuma zīmi, izsaukuma teikumā - izsaukuma zīmi, stāstījuma teikumā punktu.
23. Papildini teikumu. Teikas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaidri un ar izpratni lasa mācībām un savām interesēm atbilstošu tekstu. Atrod informāciju tekstā. Papildina teikumus. Lasot dažādus tekstus, mēs izzinām apkārtējo pasauli un sasaistām ar to, ko mēs jau esam zinājuši iepriekš. (V.Li.1.)
24. Pilsētas tautasdziesmās 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidri un ar izpratni lasa mācībām un savām interesēm atbilstošu tekstu. Atrod informāciju tekstā.Izmanto burtus un citas rakstzīmes sava teksta veidošanā un radošā noformēšanā. (VL.3.2.1.6.)
25. Latviešu tautas teikas par pilsētām 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidri un ar izpratni lasa mācībām un savām interesēm atbilstošu tekstu. Atrod informāciju tekstā. Lasot dažādus tekstus, mēs izzinām apkārtējo pasauli un sasaistām ar to, ko mēs jau esam zinājuši iepriekš. (V.Li.1.)
26. Latviešu tautas teikas par pilsētām 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidri un ar izpratni lasa mācībām un savām interesēm atbilstošu tekstu. Atrod informāciju tekstā. Lasot dažādus tekstus, mēs izzinām apkārtējo pasauli un sasaistām ar to, ko mēs jau esam zinājuši iepriekš. (V.Li.1.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikuma beigu pieturzīme, ar izvēli Citi vidēja 3p. Dažādi teikumi pēc izteikuma mērķa. Teikuma beigu pieturzīmju lietojums.
2. Teksts par Rīgu Citi vidēja 4p. Atrod atbilstošu teksta atbilstošu apgalvojumu. (izmantots 2011. gada valsts ieskaites lasīšanas daļas teksta fragments).
3. Teikumi pēc izteikuma mērķa. Putni Citi vidēja 1p. Teikuma pēc izteikuma mērķa noteikšana.
4. Veido un raksti teikumu no burtu virknes Citi vidēja 1p. Atrod vardus burtu virknē. Veido un raksta teikumu no izveidotajiem vārdiem.
5. Pilsētas latviešu tautasdziesmās Citi zema 1p. Skaidri un ar izpratni lasa mācībām un savām interesēm atbilstošu tekstu. Atrod informāciju tekstā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas pilsētas 00:00:00 vidēja 13p. Temata noslēguma testa treniņš.
2. Skaņa un burts s, S, š, Š, r, R 00:00:00 vidēja 12p. Temata nobeigums testa treniņš.Testā ietverti uzdevumi par skaņām un burtiem s, S, š, Š, r, R

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas pilsētas. Teikums 00:00:00 vidēja 8p. Temata nobeiguma tests. Testa ietverti uzdevumi par teikumu.