Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Ievieto R vai r 2p.
2. Ieraksti R vai r 2p.
3. Rakstītais sākumburts 2p.
4. Skaņa r vārdos 2p.
5. Skaņas un burti s, S, š. Ievieto! 2p.
6. Skaņas un burti s, S, š. Ieraksti! 2p.