Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Kā lasīt un rakstīt vārdus? Temata pārskats
3. Temata apguves norise
4. Starppriekšmetu saikne un Metodiskais komentārs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skaņa un burts Ievēro skaņu un burtu atbilsmi vārdu izrunā un rakstībā. Pareizi raksta vārdus skaidrajā pozīcijā, vārdus ar dubultajiem līdzskaņiem. Īpašvārdu rakstībā lieto lielos sākumburtus. (VL.3.3.1.4.)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atrodi, kuri ir skolas mācību priekšmeti! 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina, kuri ir skolas mācību priekšmeti.
2. Kuri mācību piederumi nepieciešami? 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosaka, kādi mācību līdzekļi ir nepieciešami noteiktā mācību priekšmetā.
3. Kurš vārds ir lieks? 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vārdu virknē atrod lieku vārdu.
4. Uzmini un atrodi, kas tas ir par mācību piederumu! 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atmin mācību līdzekli pēc dotā apraksta.
5. Kuri ir skolas mācību līdzekļi un piederumi? 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skaidro vārda nozīmi ar atbilstošu attēlu.
6. Kādi mācību piederumu nosaukumi paslēpušies? 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka vārdu pēc dotajiem pirmajiem un pēdējiem burtiem.
7. Kas neiederas? Kopīgais un atšķirīgais. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Loģiski spriežot pēc dotajām pazīmēm atrod to, kas ir lieks.
8. Kuri ir skolas mācību līdzekļi un piederumi? 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pazīst skolas mācību piederumus.
9. Aprakstam atbilstošais telpas nosaukums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skaidro vārda nozīmi ar atbilstošu attēlu.
10. Sameklē, kādi uzraksti sastopami skolā? 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Lasa un pazīst uzrakstus skolā
11. Izvēlies pareizo apgalvojumu! Ceļu satiksme, situācijas. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, vai bērns rīkojas pareizi vai nepareizi noteiktā situācijā.
12. Kādi telpu nosaukumi paslēpušies? 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atmin telpu nosaukumus, mācību līdzekļu un piederumu nosaukumus pēc pirmās un pēdējās skaņas vārdā, pēc dažām skaņām vārdā
13. Vārda sākumskaņa 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosaka vārda pirmo skaņu.
14. Vārda sākuma skaņa/burts, izvēle 2. izziņas līmenis zema 1 p. Skaņa. Burts

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Es un skola! 00:00:00 vidēja 14 p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Es esmu skolēns 00:00:00 vidēja 13 p.