Uzdevumi

1. Atrodi, kuri ir skolas mācību priekšmeti!

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Kuri mācību piederumi nepieciešami?

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Kurš vārds ir lieks?

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Uzmini un atrodi, kas tas ir par mācību piederumu!

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Kuri ir skolas mācību līdzekļi un piederumi?

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Kādi mācību piederumu nosaukumi paslēpušies?

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Kas neiederas? Kopīgais un atšķirīgais.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Kuri ir skolas mācību līdzekļi un piederumi?

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Sameklē aprakstam attiecīgas telpas nosaukumu!

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Sameklē, kādi uzraksti sastopami skolā?

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Izvēlies pareizo apgalvojumu! Ceļu satiksme, situācijas.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Kādi telpu nosaukumi paslēpušies?

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Metodiskie materiāli