Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Džainisms. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Džainisms. Mācība Prot nosaukt džainisma izveidotāju, spēj raksturot džainisma pamatprincipus, zina šī reliģijas virziena simbolus, prot tos raksturot.
2. Džainisms. Templis Prot raksturot džainisma tempļus, zina noteikumus, kurus ticīgajiem jāievēro, ieejot templī.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Džainisms. Džainisma pamatlicējs, reliģijas pamatprincipi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina džainisma pamatlicēju, prot raksturot džainisma pamatprincipus.
2. Džainisms. Mācība. Uzskati par Vēdām, pasauli, džīvām, karmu, pareizu rīcību 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot džainistu uzskatus par pasauli, džīvām, karmu un pareizo rīcību.
3. Džainisms. Mācība. Džainisma pamatuzskati, praktizēšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot džainisma pamatuzskatu, zina - kādi nosacījumi ikdienā jāievēro laicīgajiem džainisma sekotājiem un mūkiem.
4. Džainisms. Mācība. Džainisma simboli, reliģijas izplatība 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot attēlos atpazīt džainisma simbolus, zina to nozīmi, zina, ar ko drīkst nodarboties džainisma sekotāji, prot raksturot šīs reliģijas izplatību.
5. Džainisms. Templis. Tempļa raksturīgās iezīmes 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot džainisma tempļus, zina to raksturīgās iezīmes, prot nosaukt nozīmīgākos džainisma tempļus - svētceļotāju galamērķi.
6. Džainisms. Templis. Manastambha 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot attēlā atpazīt vienu no džainisma tempļa elementiem - manastambhu.
7. Džainisms. Templis. Dilvāras tempļi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot attēlos atpazīt Dilvāras tempļu raksturīgākās pazīmes.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Džainisms. Mācības raksturīgās iezīmes 00:00:00 vidēja 13 p. Zina džainisma pamatlicēju, prot raksturot džainisma pamatprincipus; prot raksturot džainistu uzskatus par pasauli, džīvām, karmu un pareizo rīcību; zina, ko nozīmē "ahimsa princips", prot to raksturot; prot raksturot džainisma pamatuzskatu, zina - kādi nosacījumi ikdienā jāievēro laicīgajiem džainisma sekotājiem un mūkiem; prot attēlos atpazīt džainisma simbolus, zina to nozīmi, zina, ar ko drīkst nodarboties džainisma sekotāji, prot raksturot šīs reliģijas izplatību.
2. Džainisms. Tempļa raksturīgās pazīmes 00:00:00 vidēja 10 p. Prot raksturot džainisma tempļus, zina to raksturīgās iezīmes, prot nosaukt nozīmīgākos džainisma tempļus - svētceļotāju galamērķi, prot raksturot noteikumus, kuri jāievēro, apmeklējot džainisma templi, prot attēlā atpazīt vienu no džainisma tempļa elementiem – manastambhu, prot attēlos atpazīt Dilvāras tempļu raksturīgākās pazīmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Džainisms. Vispārīgs raksturojums 00:00:00 vidēja 22 p. Teorija: 1. Džainisms. Mācība, 2. Džainisms. Templis. Uzdevumi: 1. Džainisms. Džainisma pamatlicējs, reliģijas pamatprincipi, 2. Džainisms. Mācība. Uzskati par Vēdām, pasauli, džīvām, karmu, pareizu rīcību, 3. Džainisms. Mācība. Ahimsa, 4. Džainisms. Mācība. Džainisma pamatuzskati, praktizēšana, 5. Džainisms. Mācība. Džainisma simboli, reliģijas izplatība, 6. Džainisms. Džainisma vispārējās iezīmes, 7. Džainisms. Templis. Tempļa apmeklēšanas nosacījumi, 8. Džainisms. Templis. Tempļa raksturīgās iezīmes, 9. Džainisms. Templis. Manastambha, 10. Džainisms. Templis. Dilvāras tempļi.