Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Džainisms. Templis. Tempļa raksturīgās iezīmes 2p.
2. Džainisms. Templis. Tempļa apmeklēšanas nosacījumi 2p.
3. Džainisms. Templis. Manastambha 3p.
4. Džainisms. Templis. Dilvāras tempļi 3p.