Teorija

Uzdevumi

1. Kultūras definīcija

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Kultūras iedalījums

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Simboliskās attieksmes

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Instrumentālās attieksmes

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Kultūras jēdziena skaidrojums

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem