Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Kultūras definīcija 2p.
2. Vērtības 1p.
3. Kultūras iedalījums 1p.
4. Kultūras funkcijas 1p.
5. Simboliskās attieksmes 1p.