Число существительных
Krievu valodā lielākajai daļai lietvārdu ir gan vienskaitlis (единственное число), gan daudzskaitlis (множественное число). Daudzskaitli darina, pievienojot lietvārdiem galotni, pievienojot vai mainot piedēkli vai arī mainot vārda celmu.
Существительные мужского рода
Lietvārdiem, kam vienskaitļa nominatīvā celms beidzas ar cieto līdzskani, daudzskaitlī ir galotne -Ы:
Vienskaitlis
Daudzskaitlis
Galotne
стол
отец
папа
столы
отцы
папы
стол — столы
 
отец — отцы
 
папа — папы
Lietvārdiem, kuru celms beidzas ar mīksto līdzskani, šņāceni, līdzskaņiem г, к, х patskani -а vai -й, -ь, -я, daudzskaitlī ir galotne -И:
Vienskaitlis
Daudzskaitlis
Galotne
музей
словарь
флаг
дядя
музеи
словари
флаги
дяди
музей — музеи
 
словарь — словари
 
флаг — флаги
 
дядя — дяди
Lietvārdu grupai, kas beidzas ar cieto līdzskani, daudzskaitlī ir uzsvērtā galotne -А:
Vienskaitlis
Daudzskaitlis
Galotne
адрес
город
паспорт
адреса
города
паспорта
-А
адрес — адреса
 
город — города
 
паспорт — паспорта
Lietvārdi, kas beidzas ar -ей, daudzskaitlī beidzas ar -ЬИ:
Vienskaitlis
Daudzskaitlis
Galotne
воробей
соловей
муравей
воробьи
соловьи
муравьи
-ЬИ
воробей — воробьи
 
соловей — соловьи
 
муравей — муравьи
Daži lietvārdi, kas beidzas ar cieto līdzskani, daudzskaitlī beidzas ar -ЬЯ:
Vienskaitlis
Daudzskaitlis
Galotne
друг
лист
брат
друзья
листья
братья
-ЬЯ
друг — друзья
 
лист — листья
 
брат — братья
Lietvārdiem, kas beidzas ar -анин, -янин un  apzīmē personas pēc to piederības tautībai, dzīvesvietai vai sociālajai grupai, daudzskaitli darina ar -АНЕ, -ЯНЕ:
Vienskaitlis
Daudzskaitlis
Galotne
рижанин
англичанин
крестьянин
рижане
англичане
крестьяне
-АНЕ, -ЯНЕ
рижанин — рижане
 
англичанин — англичане
 
крестьянин — крестьяне
Lietvārdiem, kas beidzas ar -онок, -ёнок un apzīmē dzīvnieku mazuļus, daudzskaitli darina ar -АТА, -ЯТЯ:
Vienskaitlis
Daudzskaitlis
Galotne
котёнок
медвежонок
цыплёнок
котята
медвежата
цыплята
-АТА, -ЯТА
котёнок — котята
 
медвежонок — медвежата
 
цыплёнок — цыплята
Dažiem vīriešu dzimtes lietvārdiem daudzskaitļa forma tiek darināta no cita celma:
ребёнок — дети
 
человек — люди