Число существительных
Krievu valodā lielākajai daļai lietvārdu ir gan vienskaitlis (единственное число), gan daudzskaitlis (множественное число). Daudzskaitli darina, pievienojot lietvārdiem galotni, pievienojot vai mainot piedēkli vai arī mainot vārda celmu.
Существительные женского рода
Lietvārdiem, kuru celms beidzas ar cieto līdzskani vai patskani -а, daudzskaitlī ir galotne -Ы:
Vienskaitlis
Daudzskaitlis
Galotne
школа
мама
школы
мамы
школа — школы
 
мама — мамы
Lietvārdiem, kuru celms beidzas ar mīksto līdzskani, šņāceni, līdzskaņiem г, к, х, patskani + -я, vai-я,-ь, -а daudzskaitlī ir  galotne -И:
Vienskaitlis
Daudzskaitlis
Galotne
тетрадь
песня
тетради
песни
тетрадь — тетради
 
песня — песни
Daži lietvārdi, kas beidzas ar -ья daudzskaitlī beidzas ar -ЬИ:
Vienskaitlis
Daudzskaitlis
Galotne
семья
семьи
-ЬИ
семья — семьи
Lietvārdi мать и дочь daudzskaitlī beidzas ar -ЕРИ:
Vienskaitlis
Daudzskaitlis
Galotne
мать
дочь
матери
дочери
-ЕРИ
мать — матери
 
дочь — дочери