Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Предлоги I Предлоги.
2. Предлоги II Предлоги для обозначения времени.
3. Предлоги III Предлоги для обозначения причины и цели.
4. Предлоги IV Предлоги ВОПРЕКИ, БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО и др.
5. Предлоги V Предлоги В и НА и их антонимы.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Предлоги I 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Определи вид предлога (места, направления движения, места начала движения).
2. Предлоги II 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Определи вид предлога (места, направления движения, места начала движения) и падеж.
3. Предлоги III 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Выбери предлог места, направления движения, места начала движения.
4. Предлоги IV 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Вставь предлог места, направления движения, места начала движения.
5. Предлоги времени I 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Выбери правильный вариант использования предлога для обозначения времени.
6. Предлоги времени II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Образуй словосочетание с предлогом.
7. Предлоги времени III 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Выбери правильный вариант использования предлога для обозначения времени.
8. Предлоги времени IV 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Образуй словосочетание с предлогом.
9. Предлоги V 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Перепиши предложение с предлогами для обозначения причины и цели.
10. Предлоги VI 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Выбери правильный вариант употребления предлога.
11. Предлоги VII 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Составь предложения. Используй предлоги ВОПРЕКИ, БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО и др.
12. Предлоги VIII 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Исправь ошибку в предложении (предлоги ВОПРЕКИ, БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО).
13. Предлоги IX 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Запиши антонимичные конструкции.
14. Предлоги X 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Заполни таблицу.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Предлог Citi vidēja 11 p. Выбери правильный предлог.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Предлоги I 00:00:00 vidēja 40 p. Определи, выбери вид предлога, замени, перепиши, используй предлоги.
2. Предлоги II 00:00:00 vidēja 25 p. Вставь предлог, образуй словосочетание, выбери правильный вариант, исправь ошибку, найди антоним к предлогу.