Teorija

Предлоги (Prievārdi)
Prievārdus izmanto
- laika izteikšanai (для обозначения времени)
- vietas izteikšanai (для обозначения места)
- iemesla un cēloņa izteikšanai (для обозначения причины)
Vietu visbiežāk izsaka ar lietvārdu vai vietniekvārdu locījumu ar prievārdiem vai arī ar apstākļa vārdiem
NozīmeDarbības (atrašanās) vietaKustības virziensKustības sākuma punkts
JautājumsГде?Куда?Откуда?
Locījums un prievārds
близ   - Ģenitīvs
у         - Ģenitīvs
около - Ģenitīvs
возле - Ģenitīvs
до - Ģenitīvs
к   - Datīvs
 
от - Ģenitīvs
 
в       -  Lokatīvs
на     -  Lokatīvs
за      -  Instrumentālis
под   -  Instrumentālis
в       - Akuzatīvs
на     - Akuzatīvs
за      - Akuzatīvs
под   - Akuzatīvs
из         - Ģenitīvs
с           - Ģenitīvs
из-за    - Ģenitīvs
из-под - Ģenitīvs
Vietas apstākļa vārdi
здесь
там
внизу
наверху
сюда
туда
вниз
наверх
отсюда
оттуда
снизу
сверху
 
Piemērs:
Кемпинг находится у моря. Туристы дошли до самого берега. Отойти от воды их заставило сильное волнение. Вначале все сидели в одной палатке. Затем решили выйти из неё, посмотреть другую. Затем зашли в большую палатку и остались там ночевать. Обычно отдыхали под яблоней, но сегодня скамейку вынесли за ограду: надо было выйти из-под яблони, где была тень.
 
Laika izteikšana
Laiku izsaka ar lietvārdu locījumiem ar vai bez prievārda vai ar apstākļa vārdiem. Izšķiramas vairākas laika nozīmes.
1. Laika posms, kurā noris darbība:
Piemērs:
Всю зиму  были сильные морозы.
Все задачи класс решил  за час.
В течение часа отец не сказал ни слова.
На минуту гости замолчали.
2. Laiks, kurā noris ne tikai nosauktā darbība:
Piemērs:
За ужином приятно побеседовали.
В среду урока не будет. Он будет на следующей неделе.
По ночам часто слышится шум леса.
3. Laiks pirms kādas notiekošas /notikušas darbības:
Piemērs:
Они встретились до рассвета.
Перед уроком окна класса закрывают.
Встретимся без пяти час.
К пяти часам все соберутся.
4. Laiks pēc kādas notiekošas / notikušas darbības:
Piemērs:
После уроков  была репетиция.
Гости соберутся через час.
5. Laika robeža:
Piemērs:
Магазин открыт с десяти часов.
С утра и до вечера шёл дождь.
6. Aptuvens laiks:
Piemērs:
работать будем около часа.
7. Datums:
Piemērs:
Он родился 22 марта 1986 года.
Или
Он родился в 1986 году, в марте.
Atsauce:
Gunita Siļakalne.Krievu valodas gramatikas tabulas. Zvaigzne ABC. 2003.