Teorija

Предлоги (Prievārdi)
Prievārdus izmanto
- vietas izteikšanai (для обозначения места)
- laika izteikšanai (для обозначения времени)
- iemesla un cēloņa izteikšanai (для обозначения причины)
 
Vietu visbiežāk izsaka ar lietvārdu vai vietniekvārdu locījumu ar prievārdiem vai arī ar apstākļa vārdiem
NozīmeDarbības (atrašanās) vietaKustības virziensKustības sākuma punkts
JautājumsГде?Куда?Откуда?
Locījums un prievārds
близ   - Ģenitīvs
у         - Ģenitīvs
около - Ģenitīvs
возле - Ģenitīvs
до - Ģenitīvs
к   - Datīvs
 
от - Ģenitīvs
 
в       -  Lokatīvs
на     -  Lokatīvs
за      -  Instrumentālis
под   -  Instrumentālis
в       - Akuzatīvs
на     - Akuzatīvs
за      - Akuzatīvs
под   - Akuzatīvs
из         - Ģenitīvs
с           - Ģenitīvs
из-за    - Ģenitīvs
из-под - Ģenitīvs
Vietas apstākļa vārdi
здесь
там
внизу
наверху
сюда
туда
вниз
наверх
отсюда
оттуда
снизу
сверху
 
Piemērs:
Кемпинг находится у моря. Туристы дошли до самого берега. Отойти от воды их заставило сильное волнение. Вначале все сидели в одной палатке. Затем решили выйти из неё, посмотреть другую. Затем зашли в большую палатку и остались там ночевать. Обычно отдыхали под яблоней, но сегодня скамейку вынесли за ограду: надо было выйти из-под яблони, где была тень.
 
Atsauce:
Gunita Siļakalne.Krievu valodas gramatikas tabulas. Zvaigzne ABC. 2003.