Mēra apstāklis
  
Mēra apstākļa vārdi
Отвечают на вопросы насколько? в какой степени? (cik? cik lielā mērā?)
 
RU
LV
сколькоcik daudz, cik
столькоtik daudz, tik
нисколькоnecik
несколькоdaži
оченьļoti
немногоmaz, nedaudz
чуть-чутьdrusciņ, mazliet
совсемpavisam
слишкомpārāk
почтиgandrīz
вдвоеdivkārt
втроеtrīskārt
дваждыdivreiz, divas reizes
триждыtrīs reizes, trīsreiz
 
Слушай и запоминай
сколько — cik daudz, cik
 
столько — tik daudz, tik
 
нисколько — necik
 
несколько — daži
 
очень — ļoti
 
немного — maz, nedaudz
 
чуть-чуть — drusciņ, mazliet
 
совсем — pavisam
 
слишком — pārāk
 
почти — gandrīz
 
вдвое — divkārt
 
втрое — trīskārt
 
дважды — divreiz, divas reizes
 
трижды — trīs reizes, trīsreiz