Laika apstākļa vārdi(biežāk lietotie)
отвечают на вопросы:
когда? как долго?
(kad? cik ilgi? no kura laika? līdz kuram laikam?)
 
Слушай и запоминай
всегда — vienmēr
 
иногда — dažreiz
 
когда-то — kaut kad
 
никогда — nekad
 
однажды — kādreiz
 
раньше — agrāk
 
сначала — vispirms, no sākuma
 
теперь — tagad
 
тогда — tad
 
вчера — vakar
 
завтра — rīt
 
позавчера — aizvakar
 
послезавтра — parīt
 
сегодня — šodien
 
зимой — ziemā
 
ночью — naktī
 
осенью — rudenī
 
весной — pavasarī
RU
LV
всегдаvienmēr
иногдаdažreiz
когда-тоkaut kad
никогдаnekad
однаждыkādreiz
раньшеagrāk
сначалаvispirms
теперьtagad
тогдаtad
вчераvakar
завтраrīt
позавчераaizvakar
послезавтраparīt
сегодняšodien
зимойziemā
ночьюnaktī
осеньюrudenī
веснойpavasarī