Teorija

Laika apstāklis
Laika apstākļa vārdi (biežāk lietotie) отвечают на вопросы: когда? как долго?
(kad? cik ilgi? no kura laika? līdz kuram laikam?)
 
RU
Apstākļa vārdi
 (biežāk lietotie)
всегда,
иногда,
когда-то,
никогда,
однажды,
раньше,
сначала,
теперь,
тогда,
вчера,
завтра,
позавчера,
послезавтра,
сегодня,
зимой,
ночью,
осенью,
весной.
vienmēr,
dažreiz,
kaut kad,
nekad,
kādreiz
agrāk,
vispirms,
tagad,
tad,
vakar,
rīt,
aizvakar 
parīt,
šodien,
ziemā,
naktī,
rudenī 
pavasarī.