Teorija

Cēloņa apstāklis
 
Cēloņa apstākļa vārdi (biežāk lietotie)
Отвечают на вопросы почему? отчего? (kāpēc? kādēļ?)
 
RU
LV
почемуkāpēc
потомуtāpēc
почему-тоkāda iemesla dēļ
со злаļaunprātīgi, aiz ļauna
сгорячаneapdomājot
сослепуakli (neredzot)
сдуруmuļķīgi
 
Nolūka apstāklis
 
Nolūka apstākļa vārdi (biežāk lietotie)
Отвечают на вопросы  зачем? с какой целью? (kāpēc? ar kādu nolūku?)
 
RU
LV
зачемkāpēc
затемtāpēc
незачем nav nepieciešams
зачем-тоkāda iemesla dēļ
нарочноtīši, tīšām
назлоtīšuprāt
умышленноapzināti
 
Слушай и запоминай
  • Cēloņa apstāklis
почему — kāpēc
 
потому — tāpēc
 
почему-то — kāda iemesla dēļ
 
со зла — ļaunprātīgi, aiz ļauna
 
сгоряча — neapdomājot
 
сослепу — akli (neredzot)
 
сдуру — muļķīgi
  • Nolūka apstāklis
зачем — kāpēc
 
затем — tāpēc
 
незачем — nav nepieciešams
 
зачем-то — kāda iemesla dēļ
 
нарочно — tīši, tīšām
 
назло — tīšuprāt
 
умышленно — apzināti