Teorija

Cēloņa apstāklis
Cēloņa apstākļa vārdi (biežāk lietotie)
Отвечают на вопросы почему? отчего? (kāpēc? kādēļ?)
RULV
почему,
потому,
почему-то,
со зла,
сгоряча,
сослепу,
сдуру
kāpēc,
jo,
kādu iemeslu dēļ,
ļaunprātīgi,
neapdomājot,
akli (neredzot),
muļķīgi
 
Nolūka apstāklis
Nolūka apstākļa vārdi (biežāk lietotie)
Отвечают на вопросы  зачем? с какой целью? (kāpēc? ar kādu nolūku?)
RULV
зачем,
затем,
незачем,
зачем-то,
нарочно,
назло,
умышленно
kāpēc
tāpēc
nav nepieciešams,
tad,
tīši,
tīšuprāt,
apzināti