Teorija

Образование Наречий (apstākļa vārda darināšana)
Apstākļa vārdi ir patstāvīgi, nelokāmi vārdi, kas nosauc darbības pazīmes (darbības vietu, laiku, veidu), īpašības pazīmes, kā arī citu apstākļu pazīmes.
Apstākļa vārdu darināšana:
No īpašības vārdiem
быстрый – быстро
блестящий – блестяще
дружеский – дружески
левый – слева
ручной – вручную
босой – босиком
новый – по-новому
русский – по-русски
No lietvārdiem
весна – весной
вечер – вечером
ночь – ночью
день – днём
пора – порой
время – временами
вверх – наверху, сверху
даль – издали
No darbības vārdiem
догонять – вдогонку
распахнуть – нараспашку
ползти – ползком
мелькать – мельком
No skaitļa vārdiem
три – втроём
три – трижды
три – втрое
три – в-третьих
No apstākļa vārdiem
всегда – навсегда
всюду – отовсюду
долго – подолгу
светло – засветло
тихо – тихонько
рано – рановато
 
Слушай и запоминай
  • No īpašības vārdiem
быстрый — быстро
 
блестящий — блестяще
 
дружеский — дружески
 
левый — слева
 
ручной — вручную
 
босой — босиком
 
новый — по-новому
 
русский — по-русски
  • No lietvārdiem
весна — весной
 
вечер — вечером
 
ночь — ночью
 
день — днём
 
пора — порой
 
время — временами
 
вверх — наверху, сверху
 
даль — издали
  • No darbības vārdiem
догонять — вдогонку
 
распахнуть — нараспашку
 
ползти — ползком
 
мелькать — мельком
  • No skaitļa vārdiem
три — втроём
 
три — трижды
 
три — втрое
 
три — в-третьих
  • No apstākļa vārdiem
всегда — навсегда
 
всюду — отовсюду
 
долго — подолгу
 
светло — засветло
 
тихо — тихонько
 
рано — рановато