Veida apstāklis
  
Apstākļa vārdi (biežāk lietotie)
Отвечают на вопросы: как? каким образом?(kā? kādā veidā?)
 
Слушай и запоминай
никак — nekādi
 
как-нибудь — kaut kādā veidā
 
кое-как — kaut kā
 
хорошо — labi
 
правильно — pareizi
 
интересно — interesanti
 
высоко — augsti
 
вдвоём — divatā
 
втроём — trijatā
 
легко — viegli
 
тяжело — smagi
 
тихо — klusi
 
верхом — jājot, jāšus
 
бегом — skrienot, skriešus
 
босиком — ar basām kājām
 
пешком — ejot, ar kājām
 
по-латышски — latviski
 
по-русски — krieviski
 
по-новому — jaunā veidā
 
по-волчьи — kā vilks
RU
LV
никакnekādi
как-нибудьkaut kādā veidā
кое-какkaut kā
хорошоlabi
правильноpareizi
интересноinteresanti
высокоaugsti
вдвоёмdivatā
втроёмtrijatā
легкоviegli
тяжелоsmagi
тихоklusi
верхомjājot, jāšus
бегомskrienot, skriešus
босикомar basām kājām
пешкомejot, ar kājām
по-латышскиlatviski
по-русскиkrieviski
по-новомуjaunā veidā
по-волчьиkā vilks