Teorija

Наречие (apstākļa vārds)
 
Apstākļa vārdi ir patstāvīgi , nelokāmi vārdi, kas nosauc darbības pazīmes (darbības vietu, laiku,veidu), īpašības pazīmes, kā arī citu apstākļu pazīmes.
NozīmeJautājumsApstākļa vārdi (biežāk lietotie)
Vietas apstāklis
где? куда? откуда?
(kur? uz kurieni? no kurienes?)
здесь, сюда, отсюда; всюду, везде, откуда, оттуда; нигде, никуда, ниоткуда, негде, некуда, неоткуда; где-то, куда-то, куда-нибудь, кое-где, куда-либо; справа, слева, направо, налево, впереди, сзади, наверх, вверх, наверху, сверху, внизу, вниз, далеко, близко, вокруг.
Laika apstāklis
когда? как долго?
(kad? cik ilgi? no kura laika? līdz kuram laikam?)
всегда, иногда, когда-то, никогда, однажды, раньше, сначала, теперь, тогда;
вчера, завтра, позавчера, послезавтра, сегодня, зимой, ночью, осенью, весной.
Veida apstāklis
как? каким образом?
(kā? kādā veidā?)
никак, как-нибудь, кое-как, хорошо, правильно, интересно, высоко; вдвоём, втроём., легко, тяжело, тихо; шагом, верхом, бегом, босиком, пешком; по-латышски, по-русски, по-новому, по-волчьи.
Mēra apstāklis
насколько? в какой степени?
(cik? cik lielā mērā?)
сколько, столько, нисколько; несколько, очень, немного, чуть-чуть; совсем, слишком, почти; вдвое, втрое, дважды, трижды.
Cēloņa apstāklis
почему? отчего?
(kāpēc? kādēļ?)
почему, потому, почему-то, со зла, сгоряча, сослепу, сдуру.
Nolūka apstāklisзачем? с какой целью? (kāpēc? ar kādu nolūku?)зачем, затем, незачем, зачем-то, зачем-либо, зачем-нибудь; нарочно, назло, умышленно.