Teorija

Lietvārdi vienskaitļa akuzatīvā
- Кого он видел? - Ko viņš redzēja?
- Друга. - Draugu.
- Что он читал? - Ko viņš lasīja?
- Книгу. - Grāmatu.
 
Atbildot uz jautājumu «Кого?» un «Что?», lieto lietvārdu akuzatīvā locījumā bez prievārda.
Dzimte
Nominatīvs
Именительный
Akuzatīvs
Винительный
Galotne
Vīriešu
Врач,
студент,
гость
Врача,
студента,
гостя
-А(-Я)
Sieviešu
Студентка,
сестра,
аудитория
Студентку,
сестру,
аудиторию
-У(-Ю)
 
Sieviešu dzimtes lietvārdiem, kas beidzas ar -Ь (тетрадь, мать), kā arī vīriešu un nekatrās dzimtes lietvārdiem, kas apzīmē priekšmetus, jēdzienus, parādības, bet ne dzīvas būtnes, vienskaitļa akuzatīvā ir tāda pati galotne kā nominatīvā.
 
ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ
Это музей.
Это санаторий.
Это поле.
Это окно.
Это здание.
Это тетрадь.
Это мать
ВИНИТЕЛЬНЫЙ
Я вижу музей.
Я вижу санаторий.
Я вижу поле.
Я вижу окно.
Я вижу здание.
Я вижу тетрадь.
Я вижу мать