Teorija

Lietvārdi vienskaitļa akuzatīvā
Piemērs:
- Кого он видел? — Ko viņš redzēja?

- Друга. — Draugu.

- Что он читал? — Ko viņš lasīja?

- Книгу. — Grāmatu.
Atbildot uz jautājumu "Кого?" un "Что?", lieto lietvārdu akuzatīvā locījumā bez prievārda.
Dzimte
Nominatīvs
Именительный
Akuzatīvs
Винительный
Galotne
Vīriešu
Врач,
студент,
гость
Врача,
студента,
гостя
-А(-Я)
Sieviešu
Студентка,
сестра,
аудитория
Студентку,
сестру,
аудиторию
-У(-Ю)
 
Sieviešu dzimtes lietvārdiem, kas beidzas ar -Ь (тетрадь, мать), kā arī vīriešu un nekārtnās dzimtes lietvārdiem, kas apzīmē priekšmetus, jēdzienus, parādības, bet ne dzīvas būtnes, vienskaitļa akuzatīvā ir tāda pati galotne kā nominatīvā.
ИМЕНИТЕЛЬНЫЙВИНИТЕЛЬНЫЙ
Это музей.Я вижу музей.
Это санаторий.Я вижу санаторий.
Это поле.Я вижу поле.
Это окно.Я вижу окно.
Это здание.Я вижу здание.
Это тетрадь.Я вижу тетрадь.
Это мать.Я вижу мать.