Teorija

Lietvārdi daudzskaitļa akuzatīvā
- Кого он видел? - Ko viņš redzēja?
- Друзей. - Draugus.
- Что он читал? - Ko viņš lasīja?
- Книги. - Grāmatas.
 
 
Nominatīvs
Именительный
Akuzatīvs
Винительный
Galotne
Студенты,
отцы
Студентов,
отцов
-ОВ
Иностранцы,
братья
Иностранцев,
братьев
-ЕВ
Гости,
врачи,
товарищи,
друзья,
сыновья,
матери,
дети,
люди,
родители
Гостей,
врачей,
товарищей,
друзей,
сыновей,
матерей,
детей,
людей,
родителей
-ЕЙ
Студенты,
сёстры,
женщины,
мужчины
Студентов,
сестёр,
женщин,
мужчин
-ОК
 
 Priekšmetu nosaukumiem daudzskaitļa akuzatīvā ir tādas pašas galotnes kā nominatīvā.
 
ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ
Это музеи.
Это санатории.
Это поля.
Это окна.
Это здания.
Это тетради.
Это матери
ВИНИТЕЛЬНЫЙ
Я вижу музеи.
Я вижу санатории.
Я вижу поля.
Я вижу окна.
Я вижу здания.
Я вижу тетради.
Я вижу матерей