Īpašības vārdi, norādāmie un piederības vietniekvārdi daudzskaitļa akuzatīvā
Īpašības vārdiem, norādāmiem vārdiem un piederības vietniekvārdiem, ja tos lieto ar priekšmetu nosaukumiem, daudzskaitļa nominatīva un akuzatīva galotnes ir vienādas.
- Что ты хочешь купить? – Ko tu gribi nopirkt?
- Эти английские журналы. Šos angļu žurnālus.
Īpašības vārdiem, norādāmiem un piederības vietniekvārdiem, ja tos lieto ar dzīvu būtņu nosaukumiem, daudzskaitļa akuzatīvā ir tādas pašas galotnes kā daudzskaitļa ģenitīvā.
Īpašības vārdi kopā ar dzīvu būtņu nosaukumiem daudzskaitļa akuzatīvā
Nominatīvs
Какие? kādi?
Akuzatīvs
Каких?kādus?
Galotne
Новые друзья,
хорошие друзья,
русские друзья
Новых друзей,
хороших друзей,
русских друзей 
-ЫХ (-ИХ)
 
Piederības vietniekvārdi daudzskaitļa akuzatīvā
Nominatīvs
Чьи? kā?
Akuzatīvs
Чьих? kā?
Galotne
Мои,
наши
Моих,
наших
-ИХ
 
Norādāmie vietniekvārdi daudzskaitļa akuzatīvā
Nominatīvs
Чьи? kādi? kuri?
Akuzatīvs
Чьих? kādus? kurus?
эти
те
этих
тех
эти
 
этих
 
те
 
тех