Teorija

Akuzatīvs
Konstrukcijā "Куда направляться?"
1. Анита пригласила меня (театр) в театр.
2. Отец уехал (командировка) в командировку в Лондон.
 
Šajā konstrukcijā (Куда направляться?) lietvārdu lieto akuzatīvā (skat. tabulu zemāk) un ar prievārdiem В un НА. Ja konstrukcijā ir runa par noteiktu vietu (pilsētu, ciematu, valsts, ēku) lietojams prievārds В.
Piemērs:
лететь в Москву, в Лондон, в Ригу.
Ехать в город, в деревню, в посёлок.
Плыть в Америку, в Европу, в Россию.
Izņēmums: «Идти домой».
Piemērs:
Ja ir runa par pasākumu, lietojams prievārds НА.
Ехать на экскурсию, на концерт, на лекцию.
Идти на выставку, на занятия, на урок.
Izņēmums: «Идти в поход».
 
Akuzatīvs:
Sieviešu dz Vīriešu dz Nekatra dz Daudzskaitļa forma
-У/-Ю (в Москву)- (в город)- О/-Е ( в поле)-И/-А/-Я (в деревни, города, леса и поля)

 Īpaša forma - «Идти в гости» (iet ciemos).
Piemērs:
я ездил НА экскурсиЮ В город МосквУ.