Akuzatīvs konstrukcijā 
"меня зовут" и "как называется"
  
Konstrukciju Как зовут...? lieto, runājot par dzīvām būtnēm.
Piemērs:
-Как вас зовут? — Kā jūs sauc?

-Меня зовут Андрей. — Mani sauc Andrejs.

-Как зовут его сестру? — Kā sauc viņa māsu?

-Его сестру зовут Нина. — Viņa māsu sauc Ņina.
Konstrukciju Как называется...? (Как называются...? - Daudzskaitļa formā) lieto, runājot par priekšmetiem, parādībām, norisēm un tā lietojama nominatīvā.
Piemērs:
- Как называется этот фильм? — Kā saucas šī filma?

- Как называется этот город? — Kā saucas šī pilsēta?

- Как называются эти памятники? — Kā saucas šie pieminekļi?