Teorija

Akuzatīvs konstrukcijā
"меня зовут" и "как называется"
 
Konstrukciju как зовут...? lieto, runājot par dzīvām būtnēm. 
 
Piemērs:
- Как вас зовут? - Kā jūs sauc?
- Меня зовут Андрей. - Mani sauc Andrejs.
- Как зовут его сестру? - Kā sauc viņa māsu?
- Его сестру зовут Нина. - Viņa māsu sauc Ņina.
Konstrukciju  как называется...? lieto, runājot par priekšmetiem, parādībām, norisēm un tā lietojama nominatīvā.
 
Piemērs:
- Как называется этот фильм? - Kā saucas šī filma? 
- Как называется этот город? - Kā saucas šī pilsēta?
- Как называются эти памятники? - Kā saucas šie pieminekļi?
 
Daudzskaitļa formā lieto darbības vārdu  называются.