Teorija

Lokatīva lietošana, lai izteiktu domas vai raksturotu sarunas tematu
- О ком он рассказывал? - Par ko viņš stāstīja?
- О сестре. - Par māsu.
Единственное число - (о машине, о сестре, о Родине, о брате - окончание -Е). Если окончание существительного в начальной форме -ИЙ или -ИЯ (Латвия, санаторий), то окончание в данной конструкции -И (о ЛатвиИ, о санаториИ).
Множественное число - (о машинах, о сёстрах, о братьях - окончание -АХ или -ЯХ). Но! (Выходные - о выходных).
 
Svarīgi!
1. Ja jautājumā ir ietverti darbības vārdi, kas izsaka tādu procesu kā domāšana vai runāšana (думать, говорить, рассказывать, спрашивать и т. д.), atbildot uz jautājumu «О ком?», «О чём?», lietvārdus lieto kopā ar prievārdu o (об). Prievārdu o lieto ar lietvārdiem, kas sākas ar līdzskani vai patskaņiem е, ё, ю, я; prievārdu об lieto ar lietvārdiem, kas sākas ar patskani (izņemot  е, ё, ю, я): о маме, о яблоке,  bet об отце.
2. Lietvārdu мать un дочь celms mainās visos atkarīgajos locījumos, izņemot akuzatīvu: о матери, о дочери.
3. Vīriešu dzimtes lietvārdiem, kas beidzas ar -ец  vai -ок (отец, потолок) zūd patskanis: -e- vai -o- visos vienskaitļa locījumos: об отце, о потолке.
 Personu vietniekvārdi lokatīvā
  
Я - обо мне,
ты - о тебе,
он/оно - о нём,
она - о ней,
мы - о нас,
вы - о вас,
они - о них.