Teorija

Lokatīva lietošana, lai izteiktu domas vai raksturotu sarunas tematu
 
- О ком он рассказывал? — Par ko viņš stāstīja?

- О сестре. — Par māsu.
Единственное число - (о машине, о сестре, о Родине, о брате - окончание -Е). Если окончание существительного в начальной форме -ИЙ или -ИЯ (Латвия, санаторий), то окончание в данной конструкции -И (о ЛатвиИ, о санаториИ).
Множественное число - (о машинах, о сёстрах, о братьях - окончание -АХ или -ЯХ).
Но! (Выходные - о выходных).
Svarīgi!
1. Ja jautājumā ir ietverti darbības vārdi, kas izsaka tādu procesu kā domāšana vai runāšana (думать, говорить, рассказывать, спрашивать и т. д.), atbildot uz jautājumu "О ком?", "О чём?", lietvārdus lieto kopā ar prievārdu o (об). Prievārdu o lieto ar lietvārdiem, kas sākas ar līdzskani vai patskaņiem е, ё, ю, я; prievārdu об lieto ar lietvārdiem, kas sākas ar patskani (izņemot  е, ё, ю, я): о маме, о яблоке,  bet об отце.
2. Lietvārdu мать un дочь celms mainās visos atkarīgajos locījumos, izņemot akuzatīvu: о матери, о дочери.
3. Vīriešu dzimtes lietvārdiem, kas beidzas ar -ец  vai -ок (отец, потолок) zūd patskanis: -e- vai -o- visos vienskaitļa locījumos: об отце, о потолке.
Personu vietniekvārdi lokatīvā
Я — обо мне
 

ты — о тебе

он — о нём
 
оно — о нём

она — о ней

мы — о нас

вы — о вас

они — о них